Nytt forskningscenter ska överbrygga avstånd


Med hjälp av 200 miljoner kronor fördelade över tio år ska KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm utveckla ljud- och bildkommunikation som ska bidra till ett miljövänligare samhälle.

– Vi vill bidra till hållbar utveckling genom innovation som stödjer samverkan på distans. Nya lösningar inom ljud- och bildkommunikation ska underlätta för människor att anamma en mer hållbar livsstil, säger Charlie Gullström i ett pressmeddelande. Han är föreståndare för det nya forskningscentret Vinnova (Center of Excellence for Sustainable Communications) vid KTH.

På Vinnova har de samlat expertis inom ett brett fält innefattande miljö, IT, media, samhälle, arkitektur och design. Syftet är att utveckla metoder för människor att ”träffas” på avstånd, med teknikens hjälp, för att minska persontransporterna, som bidrar till miljöförstörning och klimatförändring.

Vinnova har tidigare deltagit i liknande projekt. Bland annat en studie i norra Dalarna där Arbetsförmedlingens kunder på åtta orter numera kontaktar sin handläggare via en distansmötesplats ”som ger full ögonkontakt och inte kräver någon som helst teknikhantering”. Arbetsförmedlingen i Mora kunde efter en tid sälja tre av sina sju bilar och i Malung kunde man dra ner på bilresorna till lokalkontoret i Sälen.

– Telekommunikation är ett av de starkaste verktyg vi har för att nå ett hållbart samhälle. Nya samhällsbehov avseende energi och global uppvärmning har stor nytta av bredbandstekniker, båda fasta och mobila, säger Per O Andersson, chef för hållbar utveckling på Ericsson och ordförande i forskningscentrets styrelse.

Finansiärer bakom projektet är, utöver KTH: Bonniers, Ericsson, Boverket, TeliaSonera, Joltid, Stiftelsen Folkets Hubb, Sting (Stockholm Innovation and Growth) och Tidningsutgivarna.