Nystart för traditionell rysk kultur
Den nybyggda skolan vid sjön Chudskoy ("förundrans sjö") i Ryssland är belägen i närheten av gamla lämningar. Skolan syftar till att genom eleverna återställa de traditioner som har förlorats under det kommunistiska utbildningssystemet. (Irina Oshirova/ Epoch Times)


När Rysslands skolor öppnade för höstterminen kunde det lilla samhället Vetvenik glänsa med en ny skola som barnen vördar som om den vore deras hem.

Vetvenik är beläget vid sjön Chudskoy, vilket på svenska betyder ungefär ”Förundrans sjö”. Den enorma sjön ger regionen en alldeles särskild magi; den verkar ändlös och bevarar förfädernas minnen av forna traditioner. Kanske De stora bergen som sluttar ned mot sjön bevittnade ljuden av svärd under isstriden på 1200-talet.

Man hade kunnat tro att samhällslivet präglades av Chudskoys lugn och ädelmod, men under några årtionden av kommunistiskt styre har mycket förändrats: byns kyrka förvandlades till ett spannmålsmagasin, befolkningen förlorade sin andliga grund och alkoholism blev en allmän ovana. Det skulle ha gått fortsatt utför liksom i många andra ryska samhällen men för åtta år sedan inträffade någonting annorlunda: St Nicholas-klostret grundade en ny skola vid Chudskoysjön. Denna regionala organisation har de senaste åren ägnat sig åt att restaurera kyrkor och stöttat utvecklingsprogram för barn. På bara ett halvår byggdes en ny skola i byn. Förr i tiden var sjön det första man såg när man kom till byn. Idag ser man även en vit tvåvåningsbyggnad med orangefärgat tak.

Eftersom många ryska byar lider av fattigdom är denna skola ett under, speciellt med tanke på att den ägnar särskild uppmärksamhet åt att återställa moraliska värden. Skolrektorn berättar att skolans främsta uppgift är att fostra barnen med traditionell rysk kultur och värderingar, för att hjälpa dem att återvända till sina rötter. Det är emellertid svårt att hitta rätt lärare eftersom uppgiften kräver en oerhörd dedikering i att dela med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och värderingar vilket stundtals innebär övertid.

I skolans läroplan inräknas, förutom statens standardkrav, folktraditioner. I byar där föräldrarna ofta försummar sina barn, där barnen vare sig kan läsa, skriva eller räkna då de börjar skolan behöver de lärarnas omtanke och uppmärksamhet för att kunna hänga med i den och för att lära sig vad det innebär att vara godhjärtad, tålmodig, vänlig, och vad rysk kultur bygger på. Ofta går även föräldrarna igenom en process i vilken de justerar sin världsbild och börjar ägna mer tillit och omvårdnad till sina barn. De dagliga aktiviteterna innefattar vanliga lektioner som litteratur och matematik såväl som bild, stickning, vandringar och olika utflykter. På rasterna leker barnen traditionella ryska folklekar. Under de första fyra åren lär sig barnen inte bara imponerande färdigheter utan även medkänsla, vilket de i sin tur kommer att föra vidare till sina egna barn.

I Ryssland brukar man säga: ”Moskva byggdes inte på en dag”. Det gäller i synnerhet för återinförandet av traditionell rysk kultur och traditionella värderingar, vilket kommer att vara en stadig plattform för samhällets fortsatta liv och välgång.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/a-wonder-on-wonder-lake-3739.html