Nystart för ifrågasatt partikelaccelerator i höst
CERN:s huvuduppgift är att förse partikelacceleratorer och annan infrastruktur som behövs för forskning inom högenergifysik. Salvatore Mele från Italien är projektledare för CERN Open Access. (Foto: AFP / Nicholas Ratzenboeck)


Det är inte alla som ropar hurra när Cerns nya superaccelerator LHC (Large Hadron Collider) startar efter sitt haveri.

Efter bara tio dagars drift i september förra året blev denna gigantiska maskin överhettad på grund av en felaktig skarv i den superledande kabel som förbinder två kylmagneter. Den reparationen plus andra och ändringar som gjorts på partikelacceleratorn kommer att kosta uppåt 30 miljoner dollar, uppger Reuters.

Nu har arbetet fortskridit så pass långt att en trolig återstart kan ske i september. Forskarna väntar säkert ivrigt på att få släppa in de pyttesmå partiklarna i denna koloss till maskin som har en längd på 27 km.

När den mikroskopiska protonen
släpps in i den långa acceleratorringen och ska kollidera med någon av de 10 000 slitsarna som finns där, är det för att forskarna ska förstå hur universum en gång bildades. En miniatyr big bang uppstår och ännu mindre mikroskopiska partiklar frigörs.

Det här oroade en amerikans matematiklärare, Walter Wagner. Han hävdade att de partiklar som frigörs efter explosionen kan leda till jordens undergång. Därför lämnade han in en stämningsansökan till den amerikanska domstolen i Honolulu, Hawaii, förra året mot Cern och den amerikanska energimyndigheten.

Han och hans kollega Luis Sancho var inte nöjda med Cerns säkerhetsrapport för de tror att ett svart hål kan skapas som sedan drar till sig allt i närheten och till sist slukar jorden.

Cern avfärdade naturligtvis det hela med att säga att de små svarta hålen som man hoppas dyker upp bara lever några miljondels miljarddels miljarddelar av en sekund och de utgör ingen fara.

Det finns en anonym grupp som arbetar med säkerheten i detta projekt, skrev The New York Times, en i gruppen har framträtt, Michelangelo Mangano, han sade:

– Möjligheten att ett svart hål slukar upp jorden är ett alltför allvarlig hot för att man lämna det till knasbollarna att diskutera.

Stämningen inlämnad på Hawaii var nog inget stort problem för Cern, värre var det när medlemsstaten Österrike ville hoppa av det europeiska forskningssamarbetet i våras. Landet betalar 17 miljoner euro till Cern men österrikarna ville ha dessa pengar till den nationella forskningen.

Om en hoppar av kan flera göra det, så Cerns ledning reagerade kraftigt, skriver Ny Teknik. Österrike har nu bestämt att de stannar kvar i samarbetet.

Några bra saker har i alla fall kommit fram på grund av forskningen i Cern. För att forskarna skulle kunna ha snabb kontakt med varandra, startade de internet som ju blev en otrolig succé. En annan succé gjorde författaren Dan Brown med boken Änglar och Demoner.

Spänningen i boken byggs upp kring en stöld av antimateria från Cern. Den fås när till exempel elektroner exploderar. Då far materia iväg åt ett håll och antimateria åt ett annat håll. Den sistnämnda är mycket instabil och det behövs bara några få milligram för att radera ut en stad. Tänk vilket terrorvapen det skulle kunna bli, så litet men ack så farligt.

Källa: Ny Teknik, The New York Times