Nyhetsanalys: Kinas bruk och missbruk av Konfucius idag
Konfucius, en etiker i Kina som undervisade före Kristus, etablerade moralprinciper som kallas "Rätt levnad", baserade på fred, ordning, visdom, människokärlek, mod och trofasthet. (Foto: Hulton Archive / Getty Images)


Konfucius har genomgått en politiskt rehabilitering hos det kinesiska kommunistpartiet. Han har återupplivats två gånger av partiet, en gång som skurk och nu som hjälte.

När jag var nio år gammal och bodde i Kina var denne gamle man, som levde mellan 551 f kr och 479 f Kr,  partiets fiende nummer ett, tillsammans med Lin Biao. Lin Biao var en gång ordförande Maos högra hand, men dog i en mystisk flygolycka 1971 under flykt från Kina.

Efter Lin Biaos död lanserade Mao en politisk kampanj där alla som bodde i Kina var tvungna att kritisera Lin Biao och Konfucius både skriftligt och på möten. Som grundskoleelever tvingades vi skriva uppsatser där vi kritiserade dessa två, enligt partiets krav.

Det var väldigt svårt för oss att förstå varför allt som Konfucius hade sagt och gjort var så dåligt. Vissa outbildade bönder föreställde sig att Lin Biao och Konfucius var bröder som konspirerat för att störta Mao.

Jag kan fortfarande inte räkna ut hur Mao fick ihop sambandet mellan dessa två män, som levde med nära 2500 års mellanrum. Konfucius skulle nog själv, med sin visdom, aldrig ha kunnat föreställa sig att han kunde utgöra ett hot mot kommunistpartiet år 1971.

Saker och ting har nu förändrats och Konfucius har blivit partiets ambassadör i världen.

År 2004 beslutade ledningen för det kinesiska kommunistpartiets att de skulle göra en samordnad insats och inrätta utbildningar och institut runtom i hela världen för att lära ut kinesiska i den förenklade formen, jämte partiets version av kinesisk kultur, under Konfucius namn.

Tolv kinesiska statliga departement och kommittéer har deltagit i bildandet av Konfuciusinstitutets huvudkontor, vilket också kallas Chinese Languages Council International. Det leds av en medlem av politbyrån. Vid starten var det Chen Zhili, men numera är det Liu Yandong, båda kända skyddslingar till toppledare inom partiet. År 2004 lämnades en stämningsansökan in mot Chen Zhili i en tanzanisk domstol, där man anklagade henne för tortyr och mord under förföljelsen av Falun Gong-utövare, som hon ska ha begått under sin tid som utbildningsminister.

Närhelst ett Konfuciusinstitut öppnas kommer man att finna president Hu Jintao, premiärminister Wen Jiabao, eller några andra höga KKP-ledare som deltagare i evenemanget. Deras närvaro visar hur viktigt detta projekt är för partitoppen.

På fem år har projektet expanderat snabbt. Från och med oktober 2009 har totalt 523 Konfuciusinstitut och konfuciusutbildningar etablerats i 87 länder och regioner runt om i världen.

Vad var det då som förändrades till den grad att kommunistpartiet beslutade att inrätta institut uppkallade efter Konfucius runt om i världen? Konfucius var inte på något arbetsläger, och inte heller genomgick han någon ”tankereformering”, vilken idag används för att rehabilitera dem som betraktas som dåliga element. Konfucius lära har inte heller ändrats. Hans vilja är densamma: att alla, inklusive statstjänstemän, beter sig dygdigt. Han ville att människorna skulle behandla varandra med respekt och omsorg. Han ville att folk ständigt skulle lära sig och tänka kritiskt och självständigt. Han ville inte att man skulle tvinga något på någon annan som de inte själva hade valt.

Enligt kommunismens lärosatser, marxismen, leninismen och Mao Zedongs tankar, vilka fortfarande är de vägledande principerna för Kinas styrande, skulle Konfucius undervisning uppfattas som mycket farlig om det kinesiska folket skulle börja följa dem och använda dem mot regimen.

En del människor har ivrigt undrat ifall regimen genom etablerandet av Konfuciusinstitut höll på att förändras och ge upp kommunismen. En person, Hu Jintao, håller inte med dem. Han är president i Kina, generalsekreterare i kommunistpartiet, och ordförande för den kinesiska militärens centralkommitté. Enligt hans senaste tal är partiets trategiska mål att stärka studier av marxismen, leninismen och Mao Zedongs tankar hos tjänstemän inom regimen och bygga upp ett starkare kommunistparti.

Styrka är vad som ligger bakom helomvändningen i fråga om Konfucius. Under de senaste 20 åren har partiet sökt efter möjligheter att utöka sitt inflytande genom att utveckla så kallad mjuk makt, förutom uppbyggnaden av dess ekonomiska och militära makt. Det har letat efter alla möjligheter att genomföra sin så kallade ”Da Wei Jiao” och ”Da Wei Xun” – ”större diplomati” och ”större internationell propaganda”.

Kärnan i större diplomati är att förena alla i världen, vilket ska bli till gagn för kommunistpartiets strategiska mål. Denna taktik kallas också att grunda den mest omfattande ”Tong yi Zhan Xian” – den enade fronten – en av de tre klenoderna som har fört partiet till makten och hållit kvar det där.

Kärnan i den större internationella propagandan är att påverka den allmänna opinionen och regeringars bedömningar av sina relationer med partiet. I synnerhet eftersträvar den större internationella propagandan att övertyga människor om att  Kommunistkina är en välvillig partner snarare än ett dolt hot.

Enligt Li Changchun, en av de nio ständiga medlemmarna i kommunistpartiets politbyrå och tillika propagandachef, tjänar Konfuciusinstituten båda ändamålen väl.

Han har helt rätt. Konfuciusinstituten har blivit en plats där kinesiska diplomater ofta interagerar med studenter, lärare och statstjänstemän i värdländerna. Instituten kan skicka ut kvalificerade lärare till värdländerna som förespråkare för partiet, samtidigt som de ger information och konsultation om Kina till värdlandet.

Enligt reglerna från Konfuciusinstitutens huvudkontor kommer instituten naturligtvis bara att lära ut den av partiet godkända versionen av Kinas språk och kultur. Dessutom måste instituten inte bara följa de lagar och förordningar som finns i värdlandet utan också lagar och förordningar i Kina. Det betyder att Kina utökar sitt styre till utländsk mark. Inte undra på att Kinas styrande har drivit fram instituten varhelst de kan, med hjälp av pengar och kontakter.

Jag känner mig mycket ledsen för Konfucius skull. Han har återigen ofrivilligt återupplivats av KKP, och denna gång som en täckmantel för dess internationella kommunistiska ambitioner. Och det kan du vara viss om, Konfucius: Tro aldrig att du skulle få starta ett Konfuciusinstitut på egen hand i dagens Kina.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31504/