Nyföretagandet ökar i Sverige


Nyföretagandet ökade under april månad med 11,9 procent jämfört med samma månad 2009.

Av Sveriges 21 län, visar 16 län en förbättring för april jämfört med 2009 och 15 av länen ökade med 10 procent. Den största ökningen av antalet nyföretagare finns i Gävleborgs-, Östergötlands- och Kronobergslän. De noterade en ökning på 82,7 procent 45,1 procent respektive 28,1 procent jämfört med samma månad 2009. Affärssystemföretaget Mamut har bearbetat och sammanställt statistiken från Bolagsverket.

Under årets första fyra månader har totalt 21 063 företag startats i Sverige. Jämfört med 19 179 företag under samma period 2009, vilket motsvarar en ökning på 9,8 procent. Men i Jämtland och Västernorrland har det skett en liten minskning under den här perioden.

Den här trenden visar att nyföretagare ser ljust på framtiden och att 2010 blir ett bättre företagsår än 2009.

– Detta är verkligen positivt, nyföretagandet är definitivt tillbaka på allvar. Det är nu viktigt att alla nyföretagare får det stöd och de verktyg de behöver från både banker, myndigheter och inte minst från oss programvaruleverantörer, så att småföretagarna klarar av att både starta upp och överleva på dagens tuffa marknad, säger John Hugosson, Sverigechef i Mamut i ett pressmeddelande.