Nyfödda skriker olika beroende på modersmål
Redan första dagen i livet skriker spädbarn med en speciell ton som påverkas av deras modersmål. (Epoch Times)


Redan första dagen i livet skriker franska spädbarn annorlunda jämfört med tyska barn.

I en studie som publicerades nyligen har forskare från Frankrike och Tyskland jämfört inspelningar av 30 franska och 30 tyska spädbarn, mellan två och fem dagar gamla. De franska barnen grät med stigande toner medan de tyska grät med fallande ton.

 Forskarna tror att de skrikande tonerna hänger ihop med de olika mönstren för intonation i de två språken. Mönstren uppfattas av fostren i mammans mage under de sista tre månaderna av graviditeten.

– Hörseln är det första känselsystemet som utvecklas. I synnerhet moderns röst uppfattas tidigt, säger Angela Friederici, chef på Neuropsykologiska avdelningen på Max-Planck-Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig i Tyskland, i ett pressmeddelande.

Fostrets hörsel i livmodern begränsas dock av vätskan innanför fosterhinnan.

– Det som kommer igenom är huvudsakligen melodier och intonationen i respektive språk, säger Friederici.

Tyskan och franskan har stora olikheter i sin talade form och de tyska barnens skrik började mestadels högt och ljudligt och följdes av en fallande kurva, medan de franska barnen oftare skrek med en stigande ton.

– I franskan har många ord betoning i slutet med en stigande intonation, medan det oftast är tvärtom i tyskan, säger Friederici.

Forskarna säger att denna tidiga känslighet för intonation senare kan hjälpa barnen att lära sig sitt modersmål.

Forskare från University of Würzburg i Würzburg, Tyskland, och Ecole Normale Supérieure i Paris i Frankrike deltog också i studien.

För att läsa forskningsrapporten, gå in på

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24939/