Nye kinesiske kommunistledaren kan vara smygreformist
Xi Jinping väntas bli det kinesiska kommunistpartiets näste ledare. (Foto: Feng Li / Getty Images)


Fastän Xi Jinping, som väntas bli den kinesiska regimens näste ledare, inte visade sig offentligt på två veckor, finns tecken på att när han tar över rodret för det kinesiska kommunistpartiet i höst, kan han komma att verka för politiska och ekonomiska reformer i landet.

Analytiker som har studerat kommentarer från Xi eller som härrör från honom, säger att han har varit förvånansvärt djärv med sina reforminriktade politiska riktlinjer och idéer redan innan han tillträtt ledarposten.

Deng Yuwen, vice redaktör på Study Times, som är knuten till kommunistpartiets centralkommittés Partiskola, publicerade en artikel i tre delar med rubriken ”Det politiska arvet efter Hu och Wen” i den relativt liberala ekonomiska tidskriften Caijing den 2 september.

Xi Jinping är rektor för Partiskolan, som driver Study Times.

Även om den första artikeln listade några av de saker som Hu och Wen åstadkommit, var den andra och tredje artikeln hårt kritiska och radade upp tio stora problem i det kinesiska samhället. Artikeln togs senare bort från Caijings webbsida.

Fastän Hu och Wen enligt Deng har gjort vissa insatser, ”har den tioåriga administrationen skapat fler problem än framsteg.” Bland problemen nämns oförmågan att göra justeringar inom den ekonomiska strukturen, och att inte göra några framsteg när det gäller politiska reformer och demokratisering.

Artikeln uttryckte också Dengs förväntningar på Xi Jinping. ”Lösningen på alla dessa problem ligger slutligen i politiska reformer och djupgående politiska reformer. Därför bör ledarna vara modiga och ta första steget och verka för politiska reformer och demokratisering”, sade Deng.

”Slutet på en epok är början på en annan epok … Hur efterföljaren(na) kan lösa problemen kommer att påverka Kinas plan för fredlig utveckling och hur snabbt Kina kommer att gå framåt eller sluta gå framåt. Vi måste därför ha en krismedvetenhet”, tillade Deng.

En artikel av Boxun, en utländsk kinesiskspråkig dissidentwebbsida, kommentarer att Study Times tidigare har publicerat många artiklar om reformer, och att en del av de artiklarna kan ha lagt fram Xi Jinpings synpunkter.

Deng är också kommentator och kolumnist för Phoenix News Media. Hans undersökningar fokuserar på reformer och sociala förändringar i Kina.

I en artikel publicerad på Phoenix News Media 25 mars 2011, skrev Deng att partiet borde ha en känsla av att det brådskar med politiska reformer, och bör inte inta en strutsmentalitet; målet med politiska reformer är att skapa frihet och demokrati, sade han.

Xi Jinping har träffat den framträdande reformisten Hu Deping under de senaste sex veckorna, rapporterade Reuters 7 september. Hu är son till tidigare partiledaren Hu Yaobang.

Uttalanden och citat i Reuters artikel återspeglar Deng Yuwens uttalanden.

”De problem som Kina har samlat på sig saknar motstycke”, sade en av Reuters källor, och parafraserade en skriftlig sammanfattning av vad som påstås vara Xis kommentarer som cirkulerat bland en del pensionerade kinesiska tjänstemän.

”Vi måste eftersträva framsteg och förändring medan vi samtidigt förblir stabila”, ska Xi ha sagt, via en annan part.

I det personliga mötet uppmanade Xi också till återhållsamhet från dem som förespråkar mer radikala förändringar, sade Reuters källor. Men han antydde att gradvisa politiska reformer som syftar till att tjudra en del av kommunistpartiets makt kan komma senare, sade källorna.

”Vi måste hålla reformfanan högt, bland annat reformering av det politiska systemet”, sade en källa som parafraserade Xi.

”Xi har sagt att människor är trötta på stora ord utan handling, så han kommer att undvika att ge orealistiska löften.”

Några Kinaexperter har kommenterat att de tvivlade på att Xi skulle komma med sådana kommentarer under den här känsliga tiden.

Men Sun Affairs’ rapport bekräftade att Xi och Hu Deping faktiskt har diskuterat politiska reformer, och därför, när den 18:e partikongressens närmar sig, kommer politiska reformer att komma snabbare än vad människor har väntat sig, och ekonomiska reformer kommer att drivas fram i en allt snabbare takt.

Sun Affairs VD Chen Ping, som är god vän till Hu Deping, bekräftade också till Deutsche Welle att Xi och Hu har träffats. Han sade att han tror att Xi kommer att driva på reformer när han tillträder.

”Utan reformer kommer Kina inte att ha någon utväg, och det kommer inte heller Xi Jinping att ha”, sade Chen till Deutsche Welle.

Enligt Voice of America (VOA) är många av de personer som står nära Xi Jinping, reformister. VOA intervjuade Zhou Duo, en Peking-baserad oberoende forskare som forskar på politiska reformer och som har nära kontakt med reformvänliga partitjänstemän. Zhou kommenterade att Reuters rapport helt och hållet återspeglar Xi Jinpings stil.

Enligt Zhou har Xis speciella bakgrund och erfarenhet gjort det möjligt för honom att komma i kontakt med kontroversiella personer.

”Bland andra har han träffat några av mina vänner, som jag har direkt kontakt med”, sade Zhou. ”Han lyssnar på olika åsikter från en mängd olika källor … Det här är Xis politiska karaktärsdrag.”

”Xi har hållit kontakten med andra tidigare partiledares barn, däribland Hu Deping. De har liknande bakgrund och talar samma språk”, tillade Zhou.

Men att öppet tala om politiska reformer är inte bra för Xi, enligt Wen Zhao, en politisk kommentator för New Tang Dynasty Television.

”Xis motståndare kan använda det som en ursäkt för att framställa honom som någon som har ett farligt motiv, likt Gorbatjov, och få fler av de hårdföra att gå emot honom.”

Wen är inte heller optimistisk när det gäller Xis möjligheter att genomföra reformer. ”Verkligheten i Kina är att politik och ekonomi styrs av grupper med egenintressen. Alla typer av verkliga reformer löper stor risk.

”Xi Jinping är vad han är idag för att han har blivit accepterad av olika fraktioner. Vågar han ta en sådan stor risk som att driva fram reformer? Det är tveksamt.”

”Det här är också en kapplöpning med tiden. Han kommer att använda politiska reformer för att mildra konflikter i samhället, innan konflikterna i samhället exploderar i Kina … Kommer reformer att framskrida i en takt som är snabbare än takten för samhällskrisen? Jag tror inte att det är särskilt realistiskt”, sade Wen.

Översatt från engelska.