Nybilsregistreringen sjunker
(Foto: AFP /Oliver Morin)


Bilar som drivs med alternativa drivmedel har ökat i antal på de svenska vägarna under de tre sista åren. Under hösten mattades dock registreringen av nybilsförsäljningen.

Även nyregistrering av dieselbilar har ökat under den här perioden, särskilt fram till slutet av 2007. Därefter sjönk försäljningen tillbaka men inte till samma låga nivå som för tre år sedan.

Nybilsregistrering av nya bensindrivna bilar har sjunkit dramatiskt sedan april 2006. I slutet på 2008 låg den på ungefär samma nivå som dieselbilsförsäljningen.

Under januari månad i år sjönk registreringen av nya bilar med 36,0 procent jämfört med samma månad förra året och då har ändå bilhandlarna hjälpt upp siffrorna genom att själva registrera 27 procent av alla nyregistreringar. (Källa: SCB)

– Nedgången på bilmarknaden är oroväckande och vi anser att regeringen nu snabbt bör vidta åtgärder för att stimulera marknaden. En stimulans av bilmarknaden innebär också en stimulans av produktion och sysselsättning i Sverige, konstaterar Bertil Moldén.

Moldén är vd för BIL Sweden som är en branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.