Nyanlända som tackar nej till jobb förlorar ersättningen
Integrationsminister Erik Ullenhag (Foto: Regeringskansliet)


Framöver kommer man att kräva av nyanlända invandrare att de tar anvisade arbeten, enligt en lag som träder i kraft 1 juli 2014.

På måndagen presenterade integrationsminister Erik Ullenhag lagförslaget på en pressträff.

I dagsläget kan Arbetsförmedlingen dra in rätten till ersättningen på 308 kronor om dagen, om en nyanländ som är inskriven i etableringssystemet tackar nej till svenskundervisning. Tanken med den nya lagen är att ersättningen ska dras in även i de fall den personen tackar nej till ett lämpligt jobberbjudande.

Idag är 22 000 personer inskrivna i etableringssystemet, enligt Ullenhag. Majoriteten av dem har arbetsförberedande insatser i kombination med svenskundervisning.