Nya utmaningar i klimatförändringarnas spår


Dagens klimatförändringar orsakar konflikt och politisk instabilitet för två tredjedelar av världens människor och värst drabbas de människor som redan är fattiga, det visar Sida i en ny rapport på måndagen.

– Att möta konsekvenserna av klimatförändringen och miljöpåverkan är en av de stora utmaningarna för svenskt utvecklingssamarbete, säger Anders Nordström, Sidas nye generaldirektör, i ett pressmeddelande med anledning av forumet Conflict Risks, Human Security and Climate Change där Sida presenterade den nya rapporten.

De globala klimatförändringarna orsakar bland annat fler översvämningar och mer torka, vilket oftast gör det än svårare för de allra fattigaste att försörja sig. Den ökade belastningen som klimatet orsakar på ekonomiska, politiska och sociala problem gör att också risken för väpnade konflikter ökar markant. Sidas rapport visar att 46 länder är inom gränsen för att drabbas av konflikt, vilket berör cirka 2,7 miljarder människor.

I rapporten föreslås bland annat att regionala organisationer bör involveras i högre grad för att lösa problemen och att företag också ska ta mer ansvar. Bistånd ska ges så att det stärker lokala grupper i riskzonerna.

– I kombination med ett växande engagemang från näringslivet, forskarvärlden, biståndsorganisationer och andra aktörer kommer vi att arbeta hårt för att möta hoten från klimatförändringen inom ramen för våra landprogram, säger Anders Nordström.