Nya uppgifter om Forsmark
Personal på Forsmark testar strålningsnivån. Forsmark har brustit mot säkerhetsrutiner i sju månader. (Foto: AFP /Scanpix / Fredrik Sandberg)


Under sju månader drevs reaktorn Forsmark 1 utan att kärnkraftverkets säkerhetsföreskrifter följdes.

Huvudägaren Vattenfall vill att FN:s atomenergiorgan IAEA ska granska verket. Därmed återstår bara formaliteter för att så ska bli fallet.

Från juni i fjol till stoppet den 2 februari i år fick Forsmark 1 gå utan att säkerhetsföreskrifterna följdes.

Vid stoppet hade ledningen ett par dagar suttit på ett analyssvar om att en gummitätning i reaktorinneslutningen inte uppfyllde säkerhetskraven. Om tätningen inte fungerar blir det svårare att hantera en eventuell olycka.

Enligt Erik von Hofsten, presschef på Vattenfall Norden, togs prov av tätningen redan i juni i fjol. Företaget som skulle ha analyserat provet visade sig dock inte kunna åta sig uppdraget. Ändå tillät ledningen att reaktorn drevs vidare.

Först i slutet av januari i år gick uppdraget till ett annat företag som åtog sig analysen. Hans von Uthmann, Vattenfalls vice vd och föreslagen som Forsmarks nye styrelseordförande, tycker i ett pressmeddelande att detta är oacceptabelt.

Anders Jörle, informationschef på Statens kärnkraftinspektion (SKI), säger att inspektionen informerats om den försenade analysen. Det var helt rätt att stänga den 2 februari, anser SKI.

-Vad som hänt långsiktigt tittar vi ännu på, säger Jörle till TT.

Näringsminister Maud Olofsson (c) är tydligt missnöjd med hur Vattenfall hanterat förtroendekrisen kring Forsmark.

-Det här har ställt till problem för oss som politiker, eftersom vi har ansvar inför medborgarna såväl för elförsörjningen som säkerheten. Det har också ställt till problem för Vattenfall. Vi skulle inte ha fört de här samtalen om vi upplevt att uppföljningen från Vattenfalls styrelse varit tillfredsställande, sade Olofsson vid en presskonferens på fredagen.

Då hade hon nyss tagit emot en delegation ur Vattenfalls koncernledning som såväl skriftligt som muntligt redovisat hur bolaget sköter säkerheten i sina kärnkraftverk.

Den omfattande rensningen i Forsmarks ledning och det handlingsprogram som Vattenfall offentliggjorde på torsdagen såg Olofsson som ”kraftfulla”. Men ännu är bolaget inte ute ur skamvrån.

-Det återstår att se om det räcker. Jag har krävt återkommande rapportering från Vattenfalls ledning. Vi vill försäkra oss om att vi kan ha kärnkraft och tryggad elförsörjning framöver.

Ministern krävde också att Vattenfall gör samma säkerhetsgenomgång i Ringhals. Nu är Vattenfalls huvuduppgift att återupprätta förtroendet för förmågan att driva kärnkraftverk. En tanke är att IAEA utför en oberoende granskning.

-Vattenfall vill att det sker, säger von Hoffsten.

Tidigare i veckan signalerade också SKI en önskan om ett sådant initiativ. Fördelen med IAEA är att dess slutsatser är mer offentliga än branschorganet Wanos motsvarighet, som betraktas som hemliga interna arbetsdokument.

En FN-granskning kräver formell inbjudan från regeringen, vilket miljöminister Andreas Carlgren sagt sig villig bistå med.

Den som nu är satt att reparera förtroendet för Vattenfalls kärnkraft är Hans von Uthmann. Ny vd för Forsmark blir Jan Edberg, i dag vd för Ringhals kärnkraftverk.