Nya rön om Alzheimers sjukdom


Forskare vid University of New South Wales School of Psychiatry i Australien har funnit tydliga samband mellan demens och högt blodtryck, en sjukdom som drabbar 70 procent av äldre australier.

Högt blodtryck är känt för att öka risken för hjärtattack, men läkaren Michael Valenzuela i Sydney anser att det också ger en förhöjd risk för att utveckla Alzheimers sjukdom senare i livet rapporterar Daily Telegraph.

– Jag tror att det finns ett grundläggande samband mellan Alzheimers sjukdom och hjärt-och kärlsjukdomar. Högt blodtryck minskar blodflödet till den del i hjärnan som innefattar minnet säger Michael Valenzuela

Enligt Valenzula är ett minskat blodflöde negativt för hjärncellerna; de kommer inte att ha tillräckligt med näringsämnen eller förmåga att göra sig av med avfallsprodukter. Detta skulle i sin tur orsaka skador i de små blodkärlen i hippocampus, den del av hjärnan som ansvarar för minnet vilket kan leda till ”mikro-blödningar” som kan sätta igång Alzheimers sjukdom.

Valenzuela har i över 10 år arbetat globalt med demensrelaterad forskning, som bygger på kliniska och populationsbaserade studier.

En av studierna utfördes på 4500 personer i åldern över 60 som hade högt blodtryck.
Resultatet av studien visade att antalet insjuknade i Alzheimers sjukdom halverades bland dem i gruppen som fick blodtryckssänkande medicin.

Forskningsresultatet kan
ha betydelse för regeringen och hälsovårdsmyndigheterna med tanke på det stigande antalet demenssjuka i framtiden, menar Valenzuela.

Därför borde hälsovården enligt Valenzuela fokusera mer på effektiv behandling av högt blodtryck vilket i sin tur skulle medföra att antalet demenssjuka skulle minska.

I Australien har 220 000 personer fått diagnosen demens, och de flesta lider av Alzheimers sjukdom. Antalet förväntas fördubbla fram till 2020 och orsaken till Alzheimers sjukdom är fortfarande okänd.

 

 

Fakta om demens

  • I västvärlden är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och slaganfall.
  • I Sverige beräknas cirka 160 000 individer lida av demens och omkring hälften av dessa har Alzheimers sjukdom. Varje år drabbas ytterligare 20-25 000 av någon form av demens.
  • Omkring 7 % av den äldre befolkningen och 20-30 % av 85-åringarna, har en demenssjukdom.Eftersom medellivslängden och andelen äldre ökar räknar man med att antalet demenssjuka år 2010 har ökat till närmare 200 000 och de Alzheimersjuka till 100 000.
  • Alzheimers sjukdom liksom andra demenssjukdomar påverkar även de anhörigas livssituation mycket kraftigt. Drygt en halv miljon svenskar är anhöriga till någon demenssjuk. Alzheimers sjukdom kan med rätta kallas ”de anhörigas sjukdom”.

 

Källa: www. alzheimerföreningen.se