Nya rön kring upptäckten av Amerika
En exakt kopia av John Cabots skepp, The Matthew, som kan ha anlänt Nordamerika före Columbus. (Foto: Clive Mason/Allsport/Getty Images/AFP)


1499 byggdes den första kristna kyrkan i Nordamerika i Newfoundland av en italiensk munk, enligt den nu avlidne historikern Alwyn Ruddock på Birkbeck College, University of London.

Alwyn Ruddock tillbringade 40 år med att forska kring den okände sjöfararen John Cabot, en italiensk motsvarighet till Christopher Columbus. Men innan Ruddock dog i december 2005 gav hon order om att all hennes forskning skulle förstöras vid hennes död.

Ett bokerbjudande samt korrespondens med den tilltänkte bokförläggaren, University of Exeter Press, är allt som finns kvar av hennes utomordentliga arbete, säger Ewan Jones på Bristol University i den senaste utgåvan av Historical Review

På uppdrag av den engelske kungen Henrik VII seglade Cabot, eller Giovanni Caboto som var hans italienska namn, 1497 och 1498 för att försöka finna en handelsväg till Asien. Det han fann var Nordamerika. I sin bok planerade Ruddock att avslöja dokument, varav vissa hittats i privata bibliotek, som detaljerat redogjorde för Cabots koppling till den inflytelserika italienske munken Giovanni Antonio de Carbonariis.

Enligt Ruddocks forskning ska Cabot ha seglat söderut längs den amerikanska östkusten och gjort anspråk på att det skulle vara engelsk mark ända till spanska Karibien.

Samtidigt hade munken Giovanni kommit fram till Newfoundland där han grundade en bosättning och byggde en kyrka som fick namn efter den augustiniska kyrkan San Giovanni a Carbonara i Neapel.

”Om Ruddock har rätt betyder det att det fortfarande kan finnas ruiner kvar från en medeltida kyrka begravd under den nutida staden Carbonear”, sade dr Jones.

Den äldsta kvarvarande engelska kyrkan i Nordamerika är den gotiska St Luke’s Church i Virginia som byggdes 1632.

När Cabot återvände till England år 1500 publicerades inte hans bedrifter, som bland annat innefattade den längsta kustfärden i den Nya Världen på den tiden, och han dog fyra månader senare.

Jones betonar att det inte är känt vilka bevis Ruddock hade för sina teorier och att de kan visa sig vara felaktiga. Han har uppmanat den akademiska världen att anta utmaningen och antingen bekräfta eller motbevisa påståendena, vilka han hävdar kan skriva om historien kring européernas upptäckt av Amerika.

Mysteriet kring varför Ruddock ville att hennes forskning skulle förstöras kanske aldrig blir löst. Jones spekulerar i att hennes höga standard, hennes ogillande av postum publicering och ”att hon i så hög grad kände att hon ägde sitt arbete” kan ha fått henne att ta med sig upptäckterna i graven.

Översatt från engelska.