Nya rön kring spädbarn och fetma
Amning kan skydda barnen från fetma, visar en ny svensk studie. (Foto: AFP/ Nicholas Kamm)


Mammor som ammar och får tillräckligt med D-vitamin i sig under graviditeten kan skydda sitt barn från fetma, visar forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Doktoranden Josefine Roswall har tillsammans med sina forskarkollegor vid Göteborgs universitet granskat faktorer som ligger bakom fetmautveckling hos barn.

Fetma och övervikt är ett växande folkhälsoproblem.

Ofta läggs grunden till fetma redan i småbarnsåren, därför hoppas Göteborgsforskarna att de nya rönen kan vara viktiga i det förebyggande arbetet där det bland annat ingår att identifiera riskfaktorer för fetma och undersöka kostens betydelse under uppväxten.

Bland annat har man kommit fram till att för tidigt födda barn har ett ökat bukomfång under sitt första levnadsår. Detta trots att barnen är smala.

”Det tyder på att en snabb förändring i bukomfång i spädbarnsåldern kan förutsäga vilka barn som får en farlig bukfetma, som i sin tur kan leda till att de tidigt drabbas av åldersdiabetes”, säger Josefine Roswall, i ett pressmeddelande.

Forskarna har även sett att ett högt BMI hos 15 procent av alla nyfödda barn vid tre års ålder är relaterade till låga nivåer av D-vitamin vid födelsen.

Detta samband uppvisades fastän barnen fick D-vitamindroppar efter födseln. Enligt Josefine Roswall tyder detta på att gravida kvinnor behöver ett tillskott av D-vitamin, särskilt vintertid.

Göteborgsforskarna undersökte hur amningen byggde upp en skyddande tarmflora hos barnet.

När barnet ammas, helt eller delvis, förs många hälsosamma bakterier över till barnet som kan bidra till att skydda mot framtida fetma.

Amningens betydelse när det gäller att skydda barnen mot övervikt har bekräftats även i tidigare studier.

I ett forskningsprojekt från 2012 studerade forskaren Monica Hunsberger och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, vilka faktorer som var kopplade till övervikt hos barn.

Studien som ingick i ett forskningsprojekt undersökte övervikt hos barn i åtta olika europeiska länder.

Forskarna kom då bland annat fram till att barn som ammas helt under fyra till sex månader löper 25 procent lägre risk för att utveckla övervikt jämfört med barn som ammas delvis eller inte alls.