Nya regler portar hivsmittade från offentliga bad i Kina
En poster som informerar om aids på en tunnelbanestation i Peking. En ny plan, som föreslagits av det kinesiska handelsministeriet förbjuder människor som bär på hiv att besöka offentliga bad eller gå på spa, har lett till reaktioner från aktivister. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Nya föreslagna regler, som förbjuder personer som bär på hiv, andra sexuellt överförbara sjukdomar och smittsamma hudsjukdomar att använda offentliga bad eller gå på spa, har lett till reaktioner och anklagelser om diskriminering.

Handelsministeriet, som nu överväger de här nya reglerna, skulle i så fall kräva av de påverkade affärsinrättningarna att de sätter upp skyltar som informerar kunderna om att de som bär på dessa sjukdomar inte är välkomna. Statsrådet har lagt upp reglerna på nätet inför införandet.

Det föreslagna förbudet har redan kallats för ännu en diskriminerande åtgärd mot hivpatienter i Kina i uttalanden från hiv- och medborgarrättsaktivister i måndags, rapporterade Radio Free Asia (RFA).

Hivviruset kan inte spridas via offentliga bad, eftersom det kräver utbyte av kroppsvätskor, enligt experter.

”Det här kommer att förvärra diskrimineringen och demonisera hela gruppen av människor som lever med hiv, så att de som rekryterar till offentliga tjänster och undervisning kan använda det som en ursäkt för att inte anställa dem”, sade hivaktivisten Chang Kun till RFA.

Hedia Belhadj, Kinakoordinator för FN:s organ för hiv och aids, UNAIDS, uppmanade Kina i ett uttalande till AFP i måndags att dra tillbaka förslaget. ”UNAIDS rekommenderar att begränsningar som hindrar människor som lever med hiv från att komma in på badhus, spa och andra liknande inrättningar tas bort från den slutliga versionen av regelförslaget”, sade Belhadj.

Ansvariga inom badhus- och spaindustrin har svarat att det inte går att upprätthålla de här reglerna, eftersom personalen inte kan bedöma på utseendet om en kund är hivsmittad.

Kommunistregimen förnekade i flera år att aids förekom i Kina, och man mörklade att det fanns stora grupper av aidssjuka, särskilt de i Henanprovinsen, som hade smittats genom officiella blodprogram.

Man hade ingen ordning på hur blod blandades, och det ledde till en enorm smittovåg. Forskning som publicerades i Foreigns Affairs i mars 2002 gjorde gällande att ”så många som 1,2 miljoner människor i Henanprovinsen är hivpositiva, till stor del på grund av osäkra blodinsamlingssystem…  Media har fokuserat på ”hiv/aids-byar” i Henan där upp till 80 procent av invånarna har smittats av viruset och mer än 60 procent redan har utvecklat aids.”

Enligt Avert, en internationell välgörenhetsorganisation som kämpar mot hiv och aids, har heterosexuella kontakter kommit att bli den dominerande smittovägen för hiv. Traditionellt har hiv varit överrepresenterat bland sprutnarkomaner, homosexuella och före detta plasmadonatorer.

2004 började statsrådet att arbeta för att informera befolkningen och lära ut hur man undviker att bli smittad, samt att motverka stigmatisering och diskriminering. En opinionsundersökning från 2008 visade att 48 procent av de tillfrågade trodde att de kunde smittas genom myggbett, enligt Avert, vilket tyder på att ytterligare information krävs.

Den välkände kinesiske aktivisten Hu Jia skrev på Twitter: ”På grund av den förtalspropaganda som det Kinesiska kommunistpartiet har bedrivit har Kina blivit det land i världen där diskrimineringen mot aidsdrabbade är som värst.”

Översatt från engelska