Nya regler mot korruption i Shanghai sänder signal inom kommunistpartiet
En polis övervakar trafiken på platsen för den stora trängselolyckan i Shanghai den 3 januari 2015. (Foto: Wang Zhao/AFP/Getty Images)


Den 4 maj införde Shanghai nya regler som hindrar familjemedlemmar till ledande kommunistpartitjänstemän från att göra affärer i staden. Flera kommentatorer menar att denna förordning riktar sig mot tidigare partiledaren Jiang Zemin och hans fraktion inom kommunistpartiet.

I hela Kina utnyttjar familjerna till kommunistpartiets tjänstemän det inflytande som den positionen ger för att skaffa sig fördelaktiga affärsförbindelser. De nya reglerna i Shanghai innebär restriktioner för anhöriga till topptjänstemännen i stadens ledning.

Familjemedlemmar tillåts inte äga eller inneha ledande befattningar inom olika typer av företag, inklusive utlandsägda företag, eller investera i företag som bedriver affärsverksamhet i Shanghai.

En tjänsteman som bryter mot den nya förordningen får endera se till att familjemedlemmarna frivilligt drar sig ur verksamheten eller själv lämna sin tjänst.

Frilansskribenten Zhu Xinxin påpekade att om man bara hindrar tjänstemännens familjer från att göra affärer i Shanghai så lämnar de här reglerna ändå en väg öppen för korruption.

– Lokala tjänstemäns makar får inte göra affärer lokalt, men makar och barn från andra städer tillåts göra det. Tjänstemännen kan faktiskt samarbeta och byta inflytande med varandra och låta makar och barn göra affärer där det är tillåtet, sade Zhu.

Professorn i nationalekonomi vid Beijing Institute of Technology, Hu Xingdou, sade till Deutsche Welle att liknande regler infördes så tidigt som på 1980-talet, men att de aldrig implementerades.

Hu Xingdou anser att de här reglerna bara tillfälligt kommer att minska korruptionen i Shanghai, och den mest grundläggande lösningen är att ”bura in makten”.

Enpartidiktatur är orsaken

Zhu anser att enpartidiktaturen är orsaken till korruptionen och att det är regimen som är problemet.

– Det handlar helt om image, och i grund och botten är det en maktkamp. För att helt sätta stopp för korruptionen måste makten begränsas. Tillsynsrätten måste återlämnas till folket, till media och till ett oberoende rättsväsende så att man kan gå framåt med att utrota korruptionen.

Xia Xiaoqiang, en kommentaror, sade att de nya reglerna hänger samman med maktkampen i partihögkvarteret Zhongnanhai, mellan den nuvarande partiledaren Xi Jinping och Jiang Zemin.

Xia Xiaoqiang sade att den här sortens regler borde ha genomförts i hela landet, och att det fanns ett klart mål med att man tog initiativet i Shanghai. Jiang Zemins maktbas var Shanghai. År 1989 befordrades han från att vara partiets ledare i Shanghai till generalsekreterare i kommunistpartiet.

Ding Xueliang, sociologiprofessor vid Hong Kong University of Science and Technology sade till BBC:s kinesiska kanal att det är ett känt faktum att Shanghai har varit ett starkt fäste för Jiang Zemin och dennes högra hand, Zeng Qinghong.

Många av de högt uppsatta tjänstemän som avskedats under de senaste två åren är personer som är knutna till Jiang och Zeng. Ding Xueliang tror att nuvarande partiledaren Xi Jinpings regering, genom att införa de här reglerna, tar en viktig politisk ställning mot Shanghai. Shanghai ska fås att följa Xis och hans anti-korruptionschef Wang Qishans linje.