Nya regler kring tvångsrivning är "gammal soppa i en ny skål" menar kritiker


Efter en konsultationsperiod på nästan ett år släppte den kinesiska regeringens högsta lagstiftande instans, det statliga rådet, en uppdaterad version av reglerna kring tvångsrivningar den 15 december. De offentliggörs ”för ytterligare diskussion”, men medborgare och människorättsaktivister som Epoch Times intervjuat kallar det redan för ”gammal soppa i en ny skål”.

Reglerna, som officiellt heter ”Regelsförslag angående expropriering av hus på statligt ägd mark och kompensation”, har kritiserats sedan de offentliggjordes första gången i januari 2010 för att ge korrupta ämbetsmän lagliga ursäkter för att stjäla människors hem.

De nya ändringarna var tänkta att förbättra den situationen, men de kommer snarare stärka de lokala myndigheternas makt snarare än begränsa den, enligt aktivister.

Tvångsrivningar och de konflikter de leder till har blivit ett utbrett problem i Kina på senare år. På nätet har upprepade gånger filmer spridits som visar hur människor står på taken till sina hus och protesterar mot de våldsamma, regeringsstödda tvångsrivningarna genom att sätta eld på sig själva.

En stor förändring i det nuvarande förslaget är att partiföreträdare nu måste ha ett domstolsbeslut för att kunna riva, men partiets kontroll över rättssystemet har gjort detta förslag till en enkel måltavla för förlöjligande kommentarer.

– Det ser ut som en förbättring, men i praktiken är det detsamma som förut. Varje kinesisk medborgare vet att regeringen betalar domstolarnas löner. Vem biter den han som föder en? sade den kinesiske internetskribenten Shangguan Ruyan till Epoch Times. 

Shanghaibon Zhu Donghui gjorde en liknande betraktelse:
– Det ger intryck av att regeringen följer lagen, men i verkligheten styrs hela Kina av en kraft som domstolarna har kommit att bli maktlösa inför.

Zhang Jingping, som leder organisationen Rights Campaign, sade att så länge mark inte ägs privat kommer människorna inte heller ha någon makt i frågan.

Domstolarna kommer inte följa lagen för att ge sina utslag eftersom de bara är kommunistpartiets underlydande, menar han.
– Det är tveklöst så, en rivning som berodrats av domstol eller myndighet är detsamma, de är båda två rivningar som genomförs av en maffia.

Advokaten Jin Guanghong sade till Epoch Times:
– När regeringen och domstolen står under partiets ledarskap är det bara en intern formalitet om det är regimen direkt eller domstolen som beslutar om en tvångsrivning.

Jin påpekade även att tidigare kunde offer för tvångsrivningar ofta överklaga till domstolar, men nu kommer till och med denna kosmetiska rätt till överprövning att tas bort.

– Den enda vägen bort från det här är politiska reformer som skapar maktdelning. Makten måste begränsas och övervakas och rättssystemet måste vara oberoende.

Översatt från engelska:  http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48171/