Nya regler för a-kassa och arbetslösa


Riksdagen beslutade i onsdags att anta regeringens förslag om nya regler för arbetslöshetskassan och flera andra arbetsmarknadsreformer.

För att få rätt till a-kasseersättning måste den arbetslöse vara bereda att söka jobb även utanför sitt yrke och sin hemkommun och möjligheten att förlänga ersättningsperioden efter 300 dagar avskaffas. Föräldrar till barn under 18 år kan få 450 ersättningsdagar. Reglerna träder i kraft från och med 2 juli. Vidare ska även aktivitetsstödet till arbetslösa inräknas i de 300 dagarna från och med den 1 oktober.

För närvarande kan den arbetslöse välja att begränsa sitt sökande av lediga jobb till sitt yrkesområde och i sin hemkommun och personen har även möjlighet att förlänga ersättningsperioden med ytterligare 300 dagar. Detta ska avskaffas.

I dag kan långtidsarbetslösa delta i aktivitetsgaranti som är organiserade aktiviteter för att söka jobb. Detta ska avskaffas den 2 juli. I stället ska ett program som heter jobb- och utvecklingsgarantin hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden igen. Utformningen av programmet är inte klart och en del övergångsreglar förväntas.

Arbetsgivare behöver inte anmäla lediga jobb till arbetsförmedlingen från och med 2 juli. Slutligen ska Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), en myndighet som behandlar arbetsmarknadsfrågor och förvaltar ett 20-tal länsarbetsnämnder, ombildas till en ny myndighet med namnet Arbetsförmedlingen. Ombildningen ska vara klar den 1 januari 2008.