Nya miljömål för Sverige


Naturvårdsverket släppte den 11 dec ett förslag till färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. I uppdraget ingick både att ta fram scenarier och analysera kostnadseffektiva styrmedel för att nå nettonollvisionen.

Detta kommer att ligga till grund för regeringens slutliga plan, där målet är att Sverige 2050 skall vara helt fritt från nettoutsläpp av växthusgaser.

Detta är ett led i att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80-95 procent till 2050. Sverige har aktivt stöttat EU om att länderna bör ta fram egna färdplaner.

Svebio – Svenska Bioenergiföreningen, kommenterar att kan det gå mycket snabbare. Viktigast är enligt dem att minska utsläppen inom transportsektorn. De uppmanar bland annat att EU stoppar sitt förslag till begränsningar av biodrivmedel enligt vd Gustav Melin.

Det går också att byta bränslen och skära ner på utsläppen inom industrin. Det är redan nu ekonomiskt lönsamt att byta ut eldningsolja till pellets.  Bioenergi och andra förnybara energikällor kan ersätta den kvarvarande användningen av fossila bränslen, fortsätter Melin.

Koldioxidskatten kommer också att höjas för de företag som inte har utsläppsrättigheter i dag.

Folkligt engagemang efterlyses av miljöminister Lena Ek för att minska på utsläppen. Med ett proaktivt klimatarbete skapas nya möjligheter för utveckling, innovationer, företagande och jobb i hela landet, enligt regeringens hemsida.