Nya miljödirektiv från socialdemokraterna


Socialdemokraterna presenterade vid ett möte den 9 augusti i Stockholm sin nya klimatpolitik.

Genom att organisera om sig till fyra rådslagsgrupper har Socialdemokraterna utvecklat sin politik, meddelar partiet i ett pressmeddelande. Rådslagsgruppen för klimat och miljö står under ledning av Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg, och Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm.

Gruppen har sammanställt många synpunkter från intresserade av klimat- och miljöfrågor och därefter har gruppen arbetat fram en ny klimatpolitik. I lördags presenterades klimatpolitiken i samband med ett möte i Stockholm.

– Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Vi socialdemokrater vill investera i framtiden. Vi presenterar nu 127 konkreta förslag för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi är övertygade om att Sverige kan bryta oljeberoendet och minska utsläppen med 40 procent till 2020 om vi satsar på ny teknik och alternativa bränslen, sade Mona Sahlin på mötet.

Carin Jämtin redogjorde för några av de 127 förslagen: de globala utsläppen ska sluta öka inom 10 år och de industrialiserade länderna ska minska utsläppen med minst 30 procent till år 2020. Utsläpp från flyg och sjöfart behöver också minskas. Just transporternas utsläpp tog Mona Sahlin upp speciellt och då avsågs Sveriges utsläpp.

Socialdemokraterna vill satsa på vind, sol och biobränslen som ska producera förnybar el upp till 30 TWh år 2020. Energieffektiviseringar både inom industrin och boendet finns på förslagslistan.

Carin Jämtin ansåg att konsumenterna enkelt ska kunna göra rätt miljöval och därför behövs en enhetlig klimatmärkning av varor. För de varor som inte platsar säger hon så här:

– Vi kan dessutom tänka oss att förbjuda varor som inte klarar krav på säkerhet eller energiförbrukning. Det kan handla om hemelektronik med stand-by-funktion, vitvaror eller lampor som inte är lågenergilampor.