Nya medlemmar i Kinesiska kommunistpartiets högsta ledning utsedda
Kinesiska kommunistpartiets 17:e kongress den 21 oktober 2007 i Peking. En insider säger att det nya ständiga utskottet kommer att minskas till sju medlemmar. (Guang Niu/Getty Images)


Det Kinesiska kommunistpartiet har noggrant dolt vilka som kommer att ta över posterna under ledarbytet i politbyråns ständiga utskott, det mäktigaste organet i Kina. Men en lista som Epoch Times nyligen fått tag på från en person i partiet, visar att det mäktiga beslutandeorganet kommer att minskas till sju medlemmar, vilket innebär att säkerhets- och propagandachefsposterna försvinner.

Listan visar att Xi Jinping förväntas ta över efter Hu Jintao som högste ledare, och kommer att bli partisekreterare och ordförande, medan Li Keqiang kommer att ta över efter Wen Jiabao som premiärminister. De kommer formellt att väljas under 18:e partikongressen, som väntas äga rum i oktober.

Politbyråns ständiga utskott har för närvarande nio medlemmar, vilket var en utökning som beslutades om under den 16:e partikongressen 2002. Vid den tiden tog Jiang Zemin in två trogna anhängare, Luo Gan och Li Changchun, för att leda posterna inom säkerhetsorganet respektive propagandaenheten.

Deras huvudsakliga uppgift var att försäkra att kampanjen mot den andliga metoden Falun Gong som Jiang startade skulle fortsätta när han inte längre var partiets ledare. Att upprätthålla kampanjen krävde att man mobiliserade enorma statliga resurser för att demonisera gruppen och låsa in dess utövare i arbetsläger, där de torterades och hjärntvättades för att få dem att ge upp sin tro.

Zhou Yongkang, den nuvarande sekreteraren för politisk-rättsliga utskottet, är också nära anhängare till Jiang. Politisk-rättsliga utskottet är mycket hemlighetsfullt och ett organ som kontrollerar polisväsendet, de paramilitära styrkorna, domstolsväsendet, med mera.

Att flytta sekreteraren för politisk-rättsliga utskottet till politbyrån med dess 24 medlemmar, där posten kommer att vara under mer översikt och kontroll är betydande för det nuvarande politiska klimatet. Många högt rankade kadrer i partiet har uttryckt oro att posten är alltför mäktig och hotar partiets chef och ordförande.

Shi Zangshan, expert inom kinesisk politik, baserad i Washington D.C., sade att det politisk-rättsliga utskottet och propagandadepartementet är nära förbundna med förre ledaren Jiang Zemin och att dessa poster kommer att upphöra eftersom de är för nära anslutna till maktens centrum. Han tycker att politisk-rättsliga utskottet framför allt har växt till att bli alltför mäktigt, svårhanterligt och omfattande. Det politisk-rättsliga utskottets budget är större än Kinas försvar, tillade Shi.

De andra fem medlemmarna för ständiga utskottet kommer enligt listan att vara:

Zhang Dejiang, som för närvarande är partichef för Guangdong- och Zhejiangprovinsen, kommer att utses som ordförande för politiskt rådgivande konferensens nationella utskott.

Li Yuangchao, som är chef för partiets organisationsdepartement, kommer att utses till vicepresident.

Wang Qishan, som behåller posten som vice premiärminister, kommer att stå under Li Keqiang.

Yu Zhengsheng, för närvarande partisekreterare för Shanghai, kommer att bli ordförande för nationella folkkongressens ständiga utskott.

Wang Yang, partichef i Guangdong,
i södra Kina, kommer att bli sekreterare för centralkommissionens disciplininspektion, ett organ som hanterar utredning av korruption och brott begångna av partimedlemmar.

Nyligen rapporterade Reuters att det ser ut som att politisk-rättsliga utskottets roll i ständiga utskottet kommer att nedgraderas. Zhou Yongkang ska avgå i år, och just att man väljer att ge politisk-rättsliga utskottet mindre makt kan ses som ett sätt att kontrollera hans efterträdare, sade nyhetsbyrån.

“Som det ser ut nu, kommer inte politisk-rättsliga utskottets sekreterare att vara i ständiga utskottet. Han kommer att rapportera till någon i ständiga utskottet. Han kommer helt enkelt inte att rå över sig själv längre”, berättade en pensionerad partitjänsteman, som fortfarande har nära kontakt med högt uppsatta partitjänstemän, för Reuters.

Den avsatte politikern Bo Xilai, som tidigare var tippad som medlem av ständiga utskottet, är för närvarande under utredning av centralkommissionens disciplinnämnd, enligt rapporter och läckor från Kina.

Innan Bo Xilais spektakulära politiska undergång tidigare i år var han Wang Yangs politiske utmanare och huvudmotståndare.

Översatt från engelska.