Nya marknadsföringen av läkemedel
Är läkemedelsföreskrivarna i verkligheten hjälpare eller stjälpare? Personerna på bilden har inget samband med artikeln. (Foto: Thomas Samson/AFP)


När ett läkemedelsföretag utvecklat ett nytt läkemedel, vill det givetvis att läkarna skall känna till det. Läkemedelsföretagen spenderar en massa pengar på att marknadsföra sina läkemedel för läkare i hopp om att dessa läkare sedan kommer att skriva ut dem till sina patienter.

Naturligtvis vill läkemedelsföretagen presentera sina varor på ett så positivt sätt som möjligt. På grund av det kan också läkemedelsföretagens marknadsavdelningar och dess representanter använda sätt som kan utsätta patienterna för en risk.

Den 13 januari publicerade tidskriften American Journal of Public Health onlineartikeln ”Hur marknadsföring av läkemedel underminerar patientsäkerhet och folkhälsa”, vilken belyste några av de metoder som används för att övertyga läkare om att skriva ut ett läkemedel som kan riskera en patients hälsa och till och med äventyra patientens liv. 

De specifika metoderna är följande:

1. Att skapa en ny sjukdom eller sänka tröskeln för sjukdomen. Osteopeni (bristande mängd benvävnad som inte är tillräckligt allvarlig för att klassas som osteoporos) betraktades inte som en sjukdom förut, men gör det numera.

2. Prediabetes och prehypertoni är andra exempel på tillstånd där man sänkt ribban för behandling. I September 2010-utgåvan av British Medical Journal tog de upp frågan i artikeln ”Vem vinner på att behandla hypertoni?”

3. Befrämjande av icke godkända användningsområden. Läkemedel testas ofta på människor som är väldefinierade beträffande ålder och hälsohistoria. Emellertid kan läkemedelsföretagen uppmuntra ett läkemedels användning på enskilda individer eller grupper av människor, för vilka läkemedlet inte har bevisats vara varken gynnsamt eller säkert.

4. Överdriva säkerhetspåståenden. Läkemedelsföretagen kan presentera ett läkemedlet som om det vore säkrare än vad det faktiskt är. 

5. Överdriva den påstådda effekten. Likaså kan företagen presentera ett läkemedel som mer effektivt än det i själva verket är.

6. Basera fördelarna av ett läkemedel på ”surrogatmått.”Läkemedel skall förebygga eller behandla sjukdom (sjuklighet) och kanske minska risken för dödsfall (mortalitet).

Många läkemedel marknadsförs intensivt, inte för sina fördelar, utan fördelar i termer av ”surrogatmått”, t.ex. blodsocker och kolesterol. Emellertid har vi flera exempel inom den vetenskapliga litteraturen där en intensiv minskning av surrogatmått visar på verkliga fördelar. Exemplen inkluderar en kraftig sänkning av kolesterol med ezetimib och simvastatin och en mer aggressiv blodsockerkontroll via medicinering.

Författarna av American Journal of Public Health beskriver vad de kallar ”omvända förmåners lag” som säger att förhållandet fördelar-skada hos ett läkemedel varierar med hur omfattande läkemedlet marknadsförs. Med andra ord, ju intensivare ett läkemedel marknadsförs inför läkarna, desto mer misstänksamma bör vi vara.

Enligt Dr Howard Brody, en av medförfattarna till denna artikel, gör marknadsförarna bara sitt jobb. Men i verkligheten gäller det för de flesta nya läkemedel, att säkerheten och effekterna är vetenskapligt bevisade endast för en liten subgrupp av patienter. Det är nu dags för läkarna att ta ställning och inte skriva ut läkemedel så här lättvindigt i fortsättningen. 

Tillämpningen av omvända förmåners lag bör få oss att bli mer försiktiga med kolesterolsänkande läkemedel. Låt oss inte bli alltför överraskade om vetenskapen kommer att påvisa att statiner inte är särskilt effektiva för att rädda liv, samtidigt som de utsätter dem som tar dem för fara och ibland allvarliga biverkningar.


John Briffa är en i London verksam läkare och författare med intresse för kosthållning och naturmedicin. Hans hemsida är DrBriffa.com

Artikeln är översatt från engelska