Nya lagar vid årsskiftet


Epoch Times listar här några viktiga lagar och förordningar som träder i kraft inför årsskiftet 2007/2008.

Läkarintyg från första sjukdagen
Arbetsgivare får rätt att begära läkarintyg från en arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Tidigare fanns detta bara infört i vissa kollektivavtal.

Bostadstillägg för pensionärer
Det ska vara lönsamt för en pensionär att arbeta och därför ändras reglerna för hur man beräknar bostadstillägg. Ändringen gör det förmånligare att arbeta eftersom pensionären får behålla en större del av bostadstillägget än tidigare när arbetsinkomsten ökade.

Pris- och inkomstbasbelopp
Prisbasbeloppet blir 41 000 kronor respektive 41 800 kronor, en höjning med 700 kronor jämfört med 2007. Inkomstbasbeloppet däremot höjs med 2 100 kronor till 48 000 kronor. Inkomstindex för år 2008 är 131,18.

Lärlingsutbildning
Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning startar under 2008. Halva utbildningstiden ska vara på arbetsplatsen. Kvaliteten i utbildningen säkerställs genom bland annat krav på lokalt inrättade lärlingsråd med företrädare för skola, elever och berörda intressenter från arbetslivet.

Farliga hundar
Hundar får inte orsaka eller riskera att orsaka skada. Därför införs en ny lag om tillsyn över hundar och som även avser katter. Brister någon i tillsynen eller skötseln av en hund, får polismyndigheten vidta de åtgärder som situationen kräver. I sämsta fall meddelas hundägaren att han förbjuds ha hand om djuret. Bryts förbudet döms personen till böter eller fängelse i högst ett år.

Mer reklam i tv och radio
Mer reklam i radio och tv blir det under 2008. Under ett helt dygn får annonser sändas under högst 15 procent av sändningstiden. Det är en ökning mot idag. Detta gäller också för radion där reklam får sändas högst 12 minuter under en timme.