Nya lagar ska öka Pekings kontroll över bloggar


Bloggar är ett stort fenomen i hela världen, men i länder som Kina har de fått en särskild betydelse. I och med att man kan nå många människor men ändå kan förbli anonym, har bloggar blivit ett av de viktigaste redskapen för de krafter som eftersträvar förändring i landet. Det senaste i regimens kampanj att försöka reglera och kontrollera internet har det kinesiska Ministeriet för informationsindustri beslutat att försöka reglera bloggandet, rapporterar Radio Free Asia.

Det finns över 17,5 miljoner kinesiska bloggare, även om man inte räknar dem som bloggar från fria servrar utomlands, utanför den kinesiska regimens kontroll. I augusti i år beräknades över 75 miljoner kineser läsa bloggar.

Människorättsförspråkare, företrädare för förföljda grupper, och andra frispråkiga skribenter utgör såklart bara en liten del av den samlade mängden bloggare, men en del har blivit uppmärksammade, och även fått sina bloggar stängda, vilket Epoch Times tidigare rapporterat om. Troligtvis är det främst dessa grupper man vill komma åt med det nya initiativet.

Kinas Ministerium för informationsindustri har gett det kinesiska Internetsällskapet i uppgift att sätta samman ett team av experter och representanter från större sajter för att studera hur bloggarna sköts. Teamet, som nyligen hade sitt första möte, har kommit med ett förslag, att man ska tvingas registrera en blogg under sitt eget namn, och det väntar nu på godkännande av ministeriet. Man har även tagit fram en tidsram för hur dessa regler ska implementeras.

Myndigheterna anger att det handlar om att skydda människors rättigheter och privatliv, men det köper inte internetaktivister i Kina. En aktivist vid namn Huangqi menar att hela tanken med att reglera bloggar på det här viset strider mot tanken om ett fritt internet, och att det är uppenbart att regimen vill komma åt dissidenter och andra som man bedömer som hot.

Han säger att det framstår som ett skämt för det internationella samfundet att detta skulle göras för användarnas skull, och att det är ett tydligt led i myndigheternas politik för filtrering av internet.