Nya kärnkraftsreaktorer får byggas
(Foto: Vattenfall)


Med liten marginal, två rösters övervikt, beslutade riksdagen att gammal kärnkraft ska få ersättas med ny. Ägare blir obegränsat skadeståndsskyldig vid en olycka.

I Sverige har vi tio kärnkraftsreaktorer. Torsdagen den 17 juni röstade riksdagen om förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer skulle slopas eller inte. Det nya förslaget innebär att när en gammal reaktor tas ur drift, får en ny byggas för att ersätta den.

Det får alltså aldrig finnas fler än dagens tio reaktorer. De nya kärnkraftsreaktorerna får bara byggas där det redan finns kärnkraftverk i drift, alltså i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

En talare, Jan Lindholm (MP) har besökt många kärnkraftsanläggningar runt om i världen. Han talade om konsekvenserna av en härdsmälta i Sverige, efter information han fått från härdsmältan i Tjernobyl:

Om en härdsmälta händer i Forsmark och det blåser nordlig vind, måste Stockholm utrymmas. Vart ska alla dessa människor ta vägen, det finns ingen plan för det. Den svenska militären kan inte göra det som sovjetisk militär gjorde, beordra 100 000 soldater att täcka den havererade reaktorn i Tjernobyl. Sverige har inte heller det antal helikopterförare som skulle behövas för att arbeta med detta.

Militären liksom de som arbetade i anläggningen beordrades att arbeta i 50 graders hetta i det dödligt farliga området i tvåminuterspass för reaktorn var tvungen att täckas fort.

– De gjorde det för att skona oss, sade Jan Lindholm.

Många talare hade dock sin strategi klar och talade om kärnkraften som en ren energikälla. Andra protesterade mot detta förenklade synsätt, och påpekade att om uranbrytningen inkluderas är det långt ifrån klimatvänligt.

– Vem vill ha uranbrytning i sitt land, det förvandlas till en steril plats, sade en av de många talarna.

En annan fråga som
debatterades var skadeståndsfrågan. Det beslutades att vid en olycka ska ägare till kärnkraftsreaktorer bli obegränsat skadeståndsskyldiga. Det måste finnas någon form av ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor.

Två centerpartister, Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren, röstade emot regeringens förslag.