Nya dokument förändrar bilden av Miguel de Cervantes liv
På skylten står: ’Här vilar Miguel de Cervantes Saavedra, hans hustru Catalina de Salazar och Lope de Vegas dotter Sor Marcela de San Felix, Madrid, Spanien". (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)


Framkomsten av tidigare oupptäckta dokument har förändrat bilden av den kände spanske författaren Miguel de Cervantes liv under sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talet.

Tidigare har man trott att Cervantes enbart ägnat sig åt skrivande vid denna tid men det har nu visat sig att han bland annat även arbetat som leverantör av spannmål till den indiska flottan.

Miguel de Cervantes föddes i Alcalá de Henares 1547. Han är en av Spaniens genom historiens största författare och har bland annat skrivit det kända verket Don Quijote (Don Quixote med dåtida spansk stavning).

Det var nyligen som den spanske historieforskaren José Cabello fann de tidigare oupptäckta dokumenten i staden La Puebla de Cazalla.

Dokumenten är daterade till 1593 och utgörs av en överenskommelse om anskaffande av vete och korn mellan den då 46 år gamla Cervantes och stadens myndigheter. I dokumenten framgår att Cervantes arbetade för Cristobal de Barros, leverantör till den indiska flottan.

Detta faktum förändrar den tidigare rådande uppfattningen om att Cervantes enbart arbetat med sitt skrivande under den här tiden, säger Cabello.

Upptäckten ledde till nya undersökningar av den indiska flottans arkiv där ytterligare två intressanta dokument hittades.

Det ena berättar att Cervantes befann sig i La Puebla de Cazalla i början av 1593 där han arbetade som lagerkommissionär. Det andra avslöjar att en kvinna vid namn Magdalena Enríquez fått fullmakt att hämta ut Cervantes lön, rapporterar den spanska tidningen Diario El León.

Filologen Francisco Rico, som analyserat fynden, berättar för tidningen Faro de Vigo att ”Magdalena Enríquez arbetade för den indiska flottan precis som Cervantes, så de kan ha haft någon typ av affärsrelation eller liknande, det är svårt att veta exakt.”

Läs originalartikeln på spanska här


Översatt och bearbetad från engelska.