Nya bevis på att forntida kinesiska upptäcktsresanden nådde Amerika före européerna
Hällristningar med forntida kinesisk skrift har hittats i Arizona i USA. (Foto: Med tillstånd från John Ruskamp)


John A. Ruskamp Jr. rapporterar att han har identifierat en fantastisk skatt gömd i plan mark som kan förändra historien.

Högt ovanför en vandringsled i Albuquerque’s Petroglyph National Monument fick Ruskamp syn på hällristningar som han tyckte var ovanliga. Efter att han konsulterat experter på amerikanska urinvånares hällristningar och kinesisk skrift för att bekräfta sin analys har han dragit slutsatsen att det läsbara meddelande som bevarats genom dessa hällristningar troligen ristades in av en grupp kinesiska forskningsresanden för tusentals år sedan.

I arkeologins gränsland har det länge funnits påståenden om att kineserna nådde Nordamerika långt före européerna. Vissa kända experter har intresserat sig för Ruskamps upptäckt och dessa påståenden kan nu ta sig från utkanten till kärnan inom arkeologin.

Svårt övertyga arkeologer

Det betyder inte att våra historieböcker kommer att förändras imorgon. Allting mindre än att man upptäcker en orörd asiatisk relik eller by i Amerika kommer inte att kunna övertyga de arkeologer som dogmatiskt har avvisat bevis för en forntida kinesisk närvaro i den nya världen, sade Ruskamp.

De olikartade och vitt spridda symboler han upptäckt visar dock upp många tecken på autenticitet. De har potential att inspirera en mer seriös undersökning av den tidiga interaktionen över Stilla havet. Fram tills nu har Ruskamp identifierat mer än 82 hällristningar som överensstämmer med forntida kinesiska skrifter, inte bara på flera platser i Albuquerque i New Mexico, utan också i det närliggande Arizona, liksom i Utah, Nevada, Kalifornien, Oklahoma och Ontario. Sammantaget tror han att de flesta av artefakterna skapades av en tidig kinesisk forskningsexpedition, även om vissa tycks vara reproduktioner skapade av urinvånare i eget syfte.

En av Ruskamps mer inbitna anhängare har varit David N. Keightley, filosofie doktor och tidigare mottagare av utmärkelsen Foundation Genius Award, som betraktas som ledande i Amerika inom analyser av tidig orakelbensskrift. Keightley har hjälpt Ruskamp att dechiffrera de ristningar han har identifierat. Ett forntida meddelande, som bevarats som tre hällristningar i Arizona, har översatts till: “Separerade (i) sammanlagt tio år; förklarat sig (att) återkomma, resan fullbordad, (till) solens hus; resan fullbordad tillsammans”. I slutet av den här texten finns ett oidentifierat tecken som kan vara författarens signatur.


Hällristningar i Arizona. (Alla foton: Med tillstånd från John Ruskamp)

Hällristningar i Arizona. (Alla foton: Med tillstånd från John Ruskamp)


Hällristning 1, som lyder “Separerade (i) sammanlagt tio år”.

Hällristning 1, som lyder “Separerade (i) sammanlagt tio år”.


Hällristning 2, som lyder: ” Förklarat sig (att) återkomma, resan fullbordad, (till) solens hus”.

Hällristning 2, som lyder: ” Förklarat sig (att) återkomma, resan fullbordad, (till) solens hus”.


Hällristning 3, som lyder: ”Resan fullbordad tillsammans”.

Hällristning 3, som lyder: ”Resan fullbordad tillsammans”.


Platsen för ristningarna i Arizona på vad som alltid varit, och fortfarande är, en väldigt privat ranch belägen flera kilometer från vägar eller allmänhetens access. ”

Platsen för ristningarna i Arizona på vad som alltid varit, och fortfarande är, en väldigt privat ranch belägen flera kilometer från vägar eller allmänhetens access. ”

Orakelbensskriften som användes för att skapa ett antal av dessa forntida hällristningarna försvann genom kungligt dekret från människans minne runt 1046 f.Kr., efter att Shangdynastin fallit. Stilen förblev en okänd och helt bortglömd form av skrift tills den återupptäcktes år 1899 i Anyang, Kina. Ruskamp drog således slutsatsen att de blandade kinesiska skriftstilarna som upptäckts i hällristningarna i Arizona tyder på att de skapades under en övergångsperiod för skrivandet i Kina, kort efter 1046 f.Kr.

Ruskamp ger följande översättning av hällristningarna i Albuquerque:  ”Gēng (ett datum; den sjunde kinesiska himmelska dynastin); Jié (att knäböja av vördnad); Da (stor – syftande på en högstående varelse); Quăn (hund – offerdjuret); Xiàn (dyrkan av avlidna förfäder); och Dà Jiă (namnet på den tredje kungen i Shangdynastin).


Hällristningar i Albuquerque

Hällristningar i Albuquerque

Hällristningarna i Albuquerque använder skrift från både perioden för sigillskrift och skrift från bronsåldern i Kina, vilket tyder på att de också skrevs under en övergångsperiod inom kinesisk kalligrafi, troligen mellan 1046 f.Kr. Och 475 f.Kr. Användningen av titeln ”Da” före namnet ” Jiă” tyder på ett datum nära slutet på Shangdynastin 1046 f.Kr., då denna titel dök upp under den tidsperioden och ersattes kort efteråt.

Michael F. Medrano, filosofie doktor och chef på Division of Resource Management for Petroglyph National Monument, har studerat hällristningarna på Ruskamps förfrågan. Han sade, baserat på sina mer än 25 års erfarenhet av lokala kulturer bland urinvånarna, att ”De här bilderna verkar inte vara kopplade till lokala stammar”, och ”tycktes baserat på repatinering vara antika”.

Det är svårt att fysiskt datera hällristningarna med absolut säkerhet, påpekar Ruskamp. Syntaxen och blandningen av kinesisk skrift som upptäckts på dessa två platser överensstämmer dock med det som experterna förväntar sig att kinesiska upptäcktsresanden skulle använda för 2500 år sedan.

Till exempel är hällristningarna i Arizona uppdelade i tre sektioner som var och en är innesluten i en kvadrat känd som en kartouche. Två av de här kartoucherna är numrerade – en med det kinesiska tecknet för ”ett” placerat under den och på liknande sätt har den andra kartouchen det forntida kinesiska tecknet som betyder ”andra” inristat under den. Tillsammans antyder dessa numeriska figurer i vilken ordning bilderna ska läsas. Betydelsefullt är att det då visas att kartoucherna ska läsas på det traditionella kinesiska sättet, från höger till vänster.

De första två kartouches är roterade 90 grader till vänster om vertikallinjen och den tredje är roterad 90 grader till höger. ”Den avsiktliga rotationen av dessa två skrifter, både till vänster och till höger om vertikallinjen med ett lika stort gradantal, styrker dess autenticitet, då rotation av enskilda skrifter av kinesiska kalligrafer är väldokumenterade”, skrev Ruskamp.

Vissa av symbolerna som upptäckts i hällristningarna förekommer i både kinesisk skrift och i de amerikanska urinvånarnas skrift. Till exempel skriver Ruskamp: ”Den kinesiska hällristningsfiguren Jiu förmedlar tanken om samhörighet, mycket likt hur Nakwach-symbolen är nu, och har varit i det förgångna, enligt Hopiindianerna”.


Till vänster: Hopi Nakwách-symbolen. Till höger: Den kinesiska hällristningsfiguren Jiu.

Till vänster: Hopi Nakwách-symbolen. Till höger: Den kinesiska hällristningsfiguren Jiu.

En annan likhet är användningen av en rätlinjig spiral för att förmedla tanken om en ”rundresa”.


En rätlinjig spiral används på liknande sätt av både kineserna och Hopifolket för att förmedla tanken om en ”rundresa”. (Wieger;)

En rätlinjig spiral används på liknande sätt av både kineserna och Hopifolket för att förmedla tanken om en ”rundresa”. (Wieger;)


testing

testing

Även om dessa likheter skulle kunna uppfattas som stöd för att Ruskamps hällristningar är skapade av den amerikanska ursprungsbefolkningen så konstaterar Ruskamp: ”Den omfattande kinesiska vokabulären som påvisats på varje plats talar emot att de figurer som utvärderats i den här studien ska tillskrivas den amerikanska ursprungsbefolkningen. Det är inte känt att någon av de mer komplexa kinesiska figurerna som identifierats i rapporten har någon koppling till de inhemska stammarna.”

Slutsatsen i den här artikeln, som har titeln ” Ancient Chinese Rock Writings Confirm Early Trans-Pacific Interaction”, lyder: ”I motsats till all tidigare historisk osäkerhet fastställer den jämförande bevisning som presenteras i den här rapporten, som stöds av både analytisk utvärdering och expertutlåtanden, närvaron av läsbara sekvenser av gamla kinesiska skrifter lokaliserade på nordamerikanska stenar, att utbyten av epigrafisk intellektuell egendom över Stilla havet ägde rum mellan kinesisk och nordamerikansk befolkning, innan orakelbensskriften försvann från människans minne.”

Han publicerade artikeln på sin hemsida, Asiaticechoes.org, i april och den är för närvarande på referentgranskning. I oktober förra året började han presentera sina upptäckter i olika muntliga framträdanden, bland annat nyligen hos Association of American Geographers i Chicago och hos Little Colorado River Chapter of the Arizona Archaeology Society i Springerville, Arizona. Redaktörerna för tidskriften Pre-Columbiana har bekräftat att de snart kommer att publicera Ruskamps artikel. Redaktör för tidskriften är professor emeritus och filosofie doktor Stephen C. Jett på University of California–Davis med hjälp av en redaktionsstyrelse bestående av framstående experter. Tidskriften är inriktad på transoceanska kontakter före Columbus.

Som pensionerad pedagog, statistiker och analytisk kemist har Ruskamp fortsatt sina studier av hällristningar som hobby. Föga förväntade han sig dock att finna det som kan leda till ett stort skifte i vår syn på både amerikansk och kinesisk historia.

Översatt från engelska