Nya bevis för organstöld i Kina avslöjade
David Kilgour, före detta statsråd från Kanada, presenterade nyligen fler uppgifter om organstöld från levande Falun Gong-utövare i Kina vid ett seminarium i Warsawa.


En kinesisk militärkirurg lät döda åtta kinesiska medborgare för att förse en utländsk patient med en ny njure. Det sade förre statssekreteraren för Asien-enheten på Kanadas utrikesdepartement, David Kilgour, den 14 november. Kilgour talade som speciellt inbjuden gäst vid forumet Asian Human Rights Week i Warszawa.

– Det ofattbara i detta är att doktorn… letade bland namn på pappersblad efter vissa blodtyper och vävnader och så vidare, och han [patienten] pekade på namn på listan. Doktorn gick iväg och kom sedan tillbaka med organ, sade Kilgour.

När Kilgour gjorde undersökningar i Asien intervjuade han en nu 35-årig man som under 2003 fick ett kvitto på en njurtransplantation i Folkets Sjukhus nr 1 i Shanghai. Mannen sade att hans kirurg hette Dr Tan Jianming, generalsekreterare i det kinesiska forskningsinstitutet för dialys och transplantation. Dr Tan innehar även topposter i ett flertal kinesiska militär- och civilsjukhus.

Patienten hade problem med att antikroppar gjorde det svårt att hitta en lämplig njure. Under en åttadagarsperiod togs fyra olika njurar till honom och testades, uppger Kilgour. När ingen av dessa fungerade, provade han tre månader senare ytterligare fyra –  av vilka den sista passade. Mannen förflyttades senare till Folkets Befrielsearmés Sjukhus nr 85 för konvalescens.

Dr Tan uttryckte klart för mannen att dessa organ kom från avrättade kinesiska fångar och att åtminstone några av organen hade stulits i hemlighet mot donatorernas vilja.

– Jag är säker på att åtminstone några av dessa var Falun Gong-utövare som aldrig varit i närheten av en domstol, som aldrig fällts för något brott, sade Kilgour.

Tidigare under 2006 var Kilgour med och skrev en rapport som redogjorde för bevis på Kinas storskaliga statsstödda dödande av Falun Gong-samvetsfångar –  för att kunna ta deras organ och sälja med enorma vinster till människor som denne man. Kilgour och medförfattaren David Matas, människorättsadvokat, uppskattade med hjälp av offentliga handlingar att över 41 000 organtransplantationer utförda i Kina saknar dokumentation.

Kilgour tror, baserat på flera bevistrådar, att förutom dödsdömda fångar väljs särskilt Falun Gong-utövare ut för levande organstölder, till skillnad från andra grupper som den kinesiska kommunistregimen kategoriserar som “dissidenter” eller “statens fiender”.

Falun Gong är den fridfulla andliga metod vars popularitet växte med en förvånande hastighet under 1990-talet. 1999 förbjöd den dåvarande kinesiske diktatorn Jiang Zemin metoden i Kina och beordrade dess förintelse. Ett flertal människorättsorganisationer har dokumenterat kommunistregimens brutala, storskaliga förföljelse av Falun Gong-utövare sedan dess.

Sedan rapporten publicerades i juli har Kilgour och Matas rest till över tjugo länder för att få stöd och för att hitta nya bevis som kan antingen bevisa eller motbevisa organstöldsanklagelserna. Under den tiden har de, enligt Kilgour, funnit ytterligare tio områden av bevis som pekar mot samma slutsats, förutom de arton bevistrådar som utreddes i den ursprungliga rapporten.

– Vi hoppades på att de [organstölderna] skulle ha stoppats vid det här laget, men vi är övertygade om att det fortfarande pågår, sa Kilgour.

Ändå är Kilgour försiktigt optimistisk.

Transplantationssällskapet (TTS), en global organisation som ägnar sig åt utveckling av transplantationsforskning, utbildning och etik, skrev ett uttalande den 6 november om användandet av organ från kinesiska avrättade fångar.

I uttalandet står det: “TTS är emot insamlandet av organ och vävnader från avrättade fångar och från andra individer där oberoende medgivande för framskaffande saknas”

Det står vidare: “TTS bör uttrycka oro över att återanvändandet av organ från avrättade fångar [i Kina] har resulterat i hejdlös kommersialisering och transplantationsturism.”

Efter att Kilgour redovisade organstöldsbevisen för det australiensiska parlamentet förra augusti, tog australiensisk media upp saken.

– Jag har bevis från en hög medicinsk yrkesutövare i Australien att antalet australiensare som åker till Kina för transplantationsoperationer  har rasat [sedan dess]. Vi är glada över att australiensare har slutat, sa Kilgour.

Den 15 november rapporterade kinesisk statskontrollerad media att den kinesiska hälsoministern Huang Jiefu efterlyste “ett informationsnätverk som registrerar och håller koll på varje organdonation”.

– Det är antingen ett steg i rätt riktning, eller så är det en rökridå, sade Kilgour, i respons på det offentliga uttalandet.

Kilgours avslöjanden ingick i de seminarier om människorättsförhållandena i Asien, som hölls 13 – 17 november i Warszawa, Polen. Warszawas Asian Human Rights Week fokuserar på mänskliga rättigheter i Burma, Kambodja, Nordkorea, Vietnam, Kina, Tibet och Bhutan.

Forumet organiserades av Oriental Culture Center, en organisation som befrämjar asiatisk kultur i Polen, samt Collegium Civitas, ett polskt privat toppuniversitet som specialiserar sig på humaniora. Den polske kulturministerns samt Warszawas borgmästares stod som  forumets beskyddare.

Medan Kilgour var i Warszawa presenterade han sin rapport till Marek Jurek, den valde ledaren av Sejmen, det polska parlamentet.


David Kilgour, till höger, informerade det polska parlamentets ledare Marek Jurek om organstölderna vid sitt besök i Polen. (Foton: Epoch Times)

David Kilgour, till höger, informerade det polska parlamentets ledare Marek Jurek om organstölderna vid sitt besök i Polen. (Foton: Epoch Times)