Nya bevis för ett enormt hav på Mars
Nya forskningsresultat talar för att det har funnits ett stort hav på Mars. (Foto: Nasa)


En ny teori om ursprunget för de fält med stenblock som finns runt om i landskapet på norra delen av Mars kan utgöra ytterligare bevis för att hav en gång täckte en stor del av planeten.

Lorena Moscardelli, geolog på University of Texas, har fått en studie publicerad i tidskriften GSA Today, utgiven av Geological Society of America, där hon menar att stenblocken hamnade på sin plats genom jordskred på havsbotten.

Det här fenomenet har studerats runt om i olika landskap på jorden. Till exempel finns stora sandstensblock kvar i det som en gång var en havsbassäng i Arkansas i USA.

Moscardelli utmanar den alternativa teorin om att stenblocken på Mars kom dit med meteoriter. Hon påpekar att det inte finns några nedslagskratrar i en del områden. ”Teorin om meteoritnedslag kan absolut förklara en del av de stenblock som observerats på Mars norra slätter, speciellt de som befinner sig i närheten av nedslagskratrar, men den ger ingen fullständig nyckel till att förstå den omfattande spridningen av stenblock i regionen”, skriver hon.

Hennes teori om stenblocken ska ses mot bakgrund av det kommit allt fler bevis för ett marsianskt hav, och inte som ett enskilt bevis, säger hon

I juli 2013 fann forskare på Caltech något de menar kan vara det mest övertygande beviset hittills för ett hav på Mars. De studerade då en flodbädd i norr med detaljerad topografisk kartteknik och fann att floden sannolikt fördelade sig i ett delta.

Ett delta bildas när vatten rinner ut i stillastående vatten som ett hav eller en sjö. Bevis för deltan har hittats tidigare på Mars, men de mynnade då ut i en krater eller i ett annat geologiskt begränsat område. Vattnet kan ha fyllt kratern, bildat en sjö, men inte en stor, öppen ocean.

”Det här är förmodligen ett av de mest övertygande bevisen för ett delta i ett icke begränsat område – och ett delta pekar på existensen av en större mängd vatten på det norra halvklotet på mars”, säger Roman DiBiase, forskare på Caltech och huvudförfattare till studien, enligt en artikel från Caltech.

Moscardelli citerar tidigare studier som hävdat att avlagringar runt vulkanen Olympus Mons på Mars också är bevis för jordskred under vatten. Avlagringarna beskrivs likna undervattensavlagringar på Hawaiiöarna.

”Den här tolkningen skulle innebära att den totala volymen vatten på Mars norra slätter uppgick till motsvarande [350 miljoner kubikkilometer]”, skriver hon.

Som jämförelse innehåller Atlanten omkring 310 miljoner kubikkilometer, enligt .S. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/513827-was-there-a-huge-ocean-on-mars-a-look-at-new-evidence/