Nya åtgärder mot skolk


Skolk i betyget kommer snart att bli verklighet för Sveriges grundskoleelever.

Redan till hösten är det tänkt att olovlig frånvaro ska komma att skrivas in i grundskoleelevernas terminsbetyg. Informationen kommer däremot inte att synas i slutbetygen.

– Det är tänkt som en information till föräldrarna, sade utbildningsminster Jan Björklund på en pressträff under onsdagen.

Han anser att vuxenvärlden måste dra gränser för ungdomarna så att de inte utvecklar ett riskbeteende som kan få större konsekvenser som utanförskap, kriminalitet och missbruk.

– Det finns ingen elev som är sju år och börjar med att vara en storskolkare, det här är något som utvecklas successivt, sade han och tillade att de berörda eleverna kan undvika att hamna i ett utanförskap ifall vuxenvärden reagerar i ett tidigt skede.

Han tror att det kommer att kännas viktigare för eleverna att närvara på lektionerna om skolk får en påtaglig konsekvens. För de elever som har större sociala problem krävs förstås andra insatser, tillade Björklund.