Nya ansikten på svenska sedlar
Greta Garbo kommer att pryda de nya hundralapparna. (Foto från Riksbanken)


En tvåhundring med Ingemar Bergman och en tjugolapp med Astrid Lindgren är exempel på nya sedlar som kommer att tryckas och ges ut 2014-2015. Riksbanken ska utlysa en tävling om de nya pengarnas utformning.

Johan Gernandt och Leif Pagrotsky, ordförande respektive vice ordförande i riksbanksfullmäktige, gjorde ett gemensamt uttalande:

– Riksbanksfullmäktige har valt personer som gjort positiva och viktiga kulturella insatser under 1900-talet. Vi tror att de nya motiven på ett positivt och representativt sätt speglar det svenska kulturarvet och olika delar av Sverige.

De nya motiven har valts utifrån kriterier som att personerna ska haft sin verksamhet under 1900-talet, ha haft en folklig förankring och gärna ett internationellt anseende. De representerar också olika delar av Sverige.

De nya sedlarna kommer att bli mindre än de nuvarande men gå i samma färgskala som tidigare. Den nya tvåhundralappen med Ingmar Bergman kommer att bli grön. Under april ämnar Riksbanken utlysa en tävling om sedlarnas formgivning. Tävlingen kommer att pågå till 2011:s slut, och avgöras av riksbanksfullmäktige senast i början av nästa år, står att läsa på bankens hemsida.

Även mynten kommer att få ett nytt utseende. Enkronan, tvåkronan och femkronan kommer att bli mindre och lättare, medan tiokronan behåller sin form. Kungen kommer även fortsättningsvis att pryda svenska mynt.

De nya sedlarna är:

20 kronor       Astrid Lindgren, Småland
50 kronor       Evert Taube, Bohuslän
100 kronor     Greta Garbo, Stockholm
200 kronor     Ingmar Bergman, Gotland
500 kronor     Birgit Nilsson, Skåne
1000 kronor   Dag Hammarskjöld, Lappland


Den nya tvåkronan består delvis av koppar. (Foto från Riksbanken)

Den nya tvåkronan består delvis av koppar. (Foto från Riksbanken)