Ny webbplats ger råd för hälsosam livsstil


Ett nytt internetbaserat utbildningsprogram startas av Karolinska Institutet den 8 april. Webbsidan som finasieras av Hjärt-Lungfonden har fått namnet Sundkurs.se. Tanken är att sjukvårdspersonal, patienter och allmänhet kan få råd om hälsosam livsstil.

– Nu har vi sammanställt de senaste årens vetenskapliga resultat gällande livsstilsfaktorer som påverkar hjärt- och kärlsjukdomar och skapat en lättillgänglig kunskapsbank med handfasta råd. Styrkan i livsstilsförändring ligger i att man med samma råd kan påverka flera olika riskfaktorer samtidigt, säger initiativtagaren professor Mai-Lis Hellénius i ett pressmeddelande.

Ett syfte med Sundkurs.se är att öka spridningen av vetenskapligt baserade råd om livsstil. Målet är att förbättra hälsan hos befolkningen när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det finns en osäkerhet bland såväl vårdpersonal som patienter och allmänhet om vilken livsstil som är hälsosam. Störst är förvirringen på området mat och kardiovaskulär hälsa, säger Mai-Lis Hellénius.

Sundkurs är framtaget av professor Mai-Lis Hellénius i samverkan med Karolinska Institutet Education och finansierat av Hjärt-Lungfonden.