"Ny vind" i klimatsamtalen men otillräckliga ambitioner
En man iakttar en skärm som visar mängden växthusgaser i atmosfären. Klimattoppmötet i Paris äger rum om två månader. (Foto: Cris Bouroncle AFP/Getty Images)


Världens länder har för låga ambitioner i sina klimatplaner om man vill klara tvågradersmålet. Ändå känner klimatexperten Johan Rockström att attityderna rent allmänt går åt rätt håll inför klimattoppmötet i Paris.

Det är två månader kvar till klimattoppmötet i Paris, COP21, då det juridiskt bindande Kyotoprotokollet ska ersättas med ett nytt avtal. Första oktober är deadline för inlämning av FN-ländernas klimatplaner. Varje land väljer självt till vilken nivå och hur man ska minska utsläppen under kommande år för att se till att uppvärmningen inte överstiger två grader.

SVT Nyheter har tagit del av den amerikanska klimatorganisationen Climate Interactives uppgifter, där de har summerat de 101 hittills inlämnade klimatplanerna. Nuvarande ambitioner pekar på en global ökning av medeltemperaturen med 3,5 grader. För att klara tvågradersmålet måste utsläppen gå mot noll fram till år 2060-70 enligt FN:s klimatpanel, IPCC.

— Det vi märker tydligt ändå är att det blåser en ny vind i klimatsamtalen. Kina, Brasilien och USA har klivit fram i klimatpolitiken och många ser att det lönar sig att lämna oljeeran bakom sig. Siffrorna är jätteviktiga, men jag tycker att kompassnålen pekar i rätt riktning säger Johan Rockström, professor vid Stockholms universitet till SVT Nyheter.

Kina släpper ut mest växthusgaser, men i sin klimatplan lovar de att slösa mindre energi, även om de kommer att fortsätta öka utsläppen fram till 2030.

Rockström oroar sig för vad som kan hända med Indien som idag släpper ut väldigt lite per capita, när tillväxten ökar kan det hända att de väljer ohållbara bränslen. Han vill se ett straffpris på alla fossila bränslen.

Det behövs ett globalt styrmedel, och ett icke juridiskt bindande avtal kan vara problematiskt då frivilligheten i att sätta sina egna mål gör att det är lätt att lova något som senare kan vara svåra att genomföra, enligt Rockström.

Inför toppmötet i Paris menar han att det finns hopp om ett avtal. Han ser vilja till att ta mer ansvar, och möjligheter istället för tvång och uppoffring. Han poängterar också att världens ledare redan träffats tre gånger i år och att de nu är mer insatta och har engagemang i klimatfrågan.