Ny våg av fågelinfluensa i Kina kan bryta ut i vinter
En tekniker testar för fågelinfluensan, H7N9, vid Kunmings center för sjukdomskontroll den 10 april 2013. Kinesiska forskare tror att nya fall av fågelinfluensan i östra Kina kan indikera att ett nytt virusutbrott kan inträffa i vinter. (Foto: ChinaFotoPress/Getty Images)


Kinesiska forskare tror att nya fall av fågelinfluensan, H7N9, i östra Kina kan indikera att det finns risk för ett nytt utbrott av viruset i vinter.

I en ny artikel som publicerats i Eurosurveillance den 24 oktober tittar man på ett allvarligt fall, en man i 35-årsåldern från Zhejiangprovinsen som uppenbarligen inte nyligen haft någon kontakt med levande fjäderfän.

Typiska fall som har bekräftats i laboratorium är personer över 60 år, som nyligen har varit i kontakt med fåglar vid en levande fjäderfämarknad.

Bland de hittills 135 kineserna som smittats av viruset har 45 personer dött. Men det utbrottet klingade av i somras.

Vid sidan av huvudstudiens fall fann man också ytterligare ett allvarligt fall, en man i 60-årsåldern i Zhejiangprovinsen som transporterat och sålt fjäderfän.

”Det är viktigt att övervaka potentialen av en pandemisk spridning av det här återkommande viruset, som uppenbarligen har fortsatt att cirkulera i ett bestånd under sommaren”, sammanfattade forskarna, och tillade att ökad observation bland människor och djurpopulationer kommer att hjälpa att förhindra allvarliga fall och dödsfall.

”Att öka övervakningen av fjäderfän kommer framför allt att vara till nytta om det kan identifiera fågelinfluensan och förse med information till kontrollåtgärder innan mänsklig infektion inträffar”, tillade forskarna.

Översatt från engelska