Svenskar splittrade i flyktingfrågan
Hälften av de tillfrågade bland allmänheten vill ha en mer restriktiv asylpolitik, medan andra hälften vill behålla reglerna som de är. Det framkom i en undersökning som gjordes i mitten av oktober 2015. (Foto: Mikael Iso-Oja /Epoch Times)


Allmänheten är splittrad i flyktingfrågan. Mellan dem som tycker att asylpolitiken ska behållas som den är och dem som vill ha mer restriktiva regler, är det ungefär lika enligt en ny undersökning.

I Demoskops undersökning tillfrågades över 1 000 personer om Sveriges asylpolitik. Av dessa tyckte ungefär hälften att reglerna ska behållas som de är, med en satsning på att få fram resurser för att kunna hantera asylinvandringen, medan den andra hälften tyckte att asylpolitiken bör vara mer restriktiv för att minska antalet sökande så att de resurser som finns räcker till för hanteringen.

En större skillnad fanns mellan kön och olika åldrar. I det slumpmässiga urvalet var männen mer restriktiva än kvinnorna: 58 procent av männen ville ha en mer restriktiv politik, medan 44 procent av kvinnorna gav samma svar.

Bland de äldre, 65 år och uppåt, tyckte de flesta, 57 procent, att en begränsning vore bättre. I åldern 18-39 år ville 51 procent behålla den nuvarande politiken.

I undersökningen framkom också att 75 procent av dem som röstat rödgrönt, ville behålla de nuvarande reglerna för asylmottagande.