Ny teknik öppnar för tidig autismdiagnos


Det är möjligt att det just har skett ett genombrott för autismforskningen. Professor Steven Warren vid universitetet i Kansas (KU) sade i en ny undersökning att autism kan diagnostiseras genom en ny teknik som inbegriper röstanalys. Det kan leda till en mycket tidigare diagnos och effektivare terapi för barn med autismspektrumtillstånd (AST).

Medianåldern för diagnos av AST i USA är 5,7 år, men den skulle kunna sänkas till 18 månader, sade Warren i ett uttalande från KU.

Tekniken kallas språkmiljöanalys, eller LENA (efter engelska Language Environment Analysis), ett system som består av en digital språkprocessor och mjukvara för språkanalys. Den spelar in och separerar spädbarnsljud från andra ljud, vilket låter forskarna analysera ljudförhållandena, enligt ett pressmeddelande från KU.

”Den här tekniken kan hjälpa barnläkare att kontrollera om barn har AST för att avgöra om en remiss till en specialist för en fullständig diagnos är nödvändig och få in barnen i tidigare och mer effektiv behandling”, sade Warren, som var en av de första som såg teknikens potential att upptäcka AST.

Forskningsteamet, som leds av D Kimbrough Oller, professor i audiologi och tal- och språkpatologi vid universitetet i Memphis, upptäckte att så kallade preverbala vokaliseringar hos barn med autism skiljer sig från dem hos normala barn. Upptäckten gjorde att teamet med 86 procents säkerhet kunde förutse vilka barn som skulle utveckla AST.

Med början 2006 deltog 232 barn, med föräldrarnas samarbete, i undersökningen och producerade totalt 1 486 heldagsinspelningar.

Skillnaden i vokalisering hos barn
med AST hade tidigare uppmärksammats av föräldrar och vetenskapsmän, men större experiment kunde inte genomföras på grund av avsaknaden av teknik. LENA är portabel och lätt att använda.

”Ett litet antal undersökningar hade tidigare tytt på att barn med autism har en tydligt annorlunda vokal signatur, men tills nu har vi inte kunnat använda den här kunskapen i kliniska tillämpningar p.g.a. avsaknad av mätteknik”, sade Warren.

Han tillade att tekniken kan användas för att upptäcka autism på alla språk eftersom analysen baseras på ljudmönster och inte ord.

Rapporten publicerades den 19 juli i onlineupplagan av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39588/