Ny svensk rapport: De yngre barnen mår bra men ungdomar mår allt sämre
De små barnen i Sverige mår bra men välbefinnandet bland ungdomarna är betydligt sämre, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)


Medan svenska ungdomar mår sämre än jämngamla i andra västländer mår de yngre barnen förhållandevis bra, visar Socialstyrelsens nya rapport.

Den nya omfattande rapporten ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013” presenterar fakta om barn och ungas hälsa och situation inom en rad områden som exempelvis placerade barn, ungdomsvård, ekonomisk utsatthet, diabetes, allergier, antibiotika och barnfetma.

Rapporten visar att jämfört med andra västländer mår de yngre barnen bra i vårt land. Barnadödligheten är låg och de flesta trivs i skolan.

När det gäller de äldre åldersgrupperna ser det betydligt dystrare ut,  15-åringar mår sämre än sina jämnåriga i andra västländer. Allt fler 16 – 24-åringar får vård på grund av depressioner, ångestsjukdomar och missbruk, vilka är de diagnoser som ökar mest inom ungdomsgruppen.

Inom den psykiatriska slutenvården står 18-24-åringar för den största ökningen av vårdtagare.

”Samtidigt ser vi fortfarande brister i det tidiga stödet och i patientinformationen. Barn och unga vet inte alltid vart de ska vända sig”, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ett annat område
som behöver ses över är läkemedelsbehandlingen för barn och unga, där många läkemedel inte genomgått klinisk prövning.

”Vi ser positivt på att det pågår initiativ, både nationellt och internationellt, för att förbättra utbudet av dokumenterade läkemedel och öka kunskapen om läkemedelsanvändning till barn”, säger Karin Flyckt.