Ny studie: Utsläpp från biogas lägre än man trott


Biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin. Inte 80 procent som dagens schablonvärden anger.

Det har en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola som på uppdrag av Energimyndigheten och Söderåsens Bioenergi AB räknat fram efter att ha analyserat en biogasanläggning utanför Bjuv i Skåne. I studien har de räknat med hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utstläpp.

Det speciella med studien är att forskarna har inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tog hänsyn till. De har undersökt bland annat hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel.

– Dessutom är metanläckaget från anläggningen uppmätt och inte baserat på schablondata som annars ofta används i sådana här analyser, påpekar Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.

Forskarna har konstaterat att biogasen släpper ut 16 gram/kWh biogas av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid.

Utsläppen är cirka 95 procent lägre jämfört med bensin.

Forskarna föreslår bland annat att man ska värma anläggningen med flis, för att göra den mer klimateffektiv, dessutom kan det bli billigare för producenten.

– Ett annat förslag är att täcka biogödsellagren för att på så sätt minska förlusterna av kväve och minska utspädningen med regnvatten. Den åtgärden har anläggningen också redan hunnit genomföra. Tillsammans med några andra förslag kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin, utan att produktionskostnaden ökar med mer än ett par ören per kWh fordonsgas, berättar Mikael Lantz.

Idag kör över 23 000 fordon i Sverige på biogas.