Ny studie i fantomsmärtor


När fantomsmärta uppstår har den förlorade kroppsdelen inte någon speciell position, enligt ny forskning från Australien.

Fenomenet fantomsmärta uppstår efter en amputation hos vissa människor, som då upplever en känsla av att kroppsdelen fortfarande är kvar, eller vid skador på ryggraden med illusoriska känslor i lemmar. I båda fallen förekommer ibland smärta.

Den här effekten kan också återskapas med hjälp av bedövning. De som lider av fenomenet uppfattar ofta att deras fantomlemmar befinner sig i ett förvridet tillstånd.

En förståelse av de nervmekanismer som ligger bakom denna störning i kroppsuppfattningen skulle kunna möjliggöra bättre behandling.

”Vår forskning tyder på att nervernas tillstånd i lemmen då fantomsmärtan formas är väldigt betydelsefullt för att avgöra hur fantomsmärtan utvecklas”, sade en av författarna, Simon Gandevia vid Neuroscience Research Australia (NeuRA), i ett pressmeddelande.

Gandevia och hans kollegor bedövade tillfälligt försökspersonernas händer för att framkalla fantomsmärta. De upptäckte att mängden stimulans som nerverna fick när känseln tappades avgjorde hur positionen för fantomhanden slutligen uppfattades.

”Om handleden och fingrarna hölls raka innan och under bedövningen så hade fantomhanden förvånansvärt nog böjda fingrar och handled, men om handleden och fingrarna var avslappnade innan och under bedövningen så hade fantomhanden sträckta fingrar och handled”, skrev forskarna i studiens sammanfattning.

”Detta kan också gälla för fantomsmärta”, sade Gandevia. ”Med andra ord kan mängden och typen av nervstimulans vid tiden för amputationen eller skadan också vara av betydelse för att avgöra typ och grad av smärta som uppfattas i fantomlemmen.”

Forskarna studerade också hur handens storlek uppfattades när nerverna var blockerade, och fann att den ökade i storlek alltmedan bedövningen fortskred.

Upptäckterna publicerades i The Journal of Physiology den 1 december.

Översatt från engelska