Ny stiftelse ska informera om strålningens risker
Barn, ofödda foster, och ungdomar är särskilt känsliga för mikrovågsstrålning. (Foto: AFP/Viktor Drachev)


Mobilmaster växer nu upp som svampar ur jorden och nästan överallt utsätts vi för strålning i samhället. Mobiltelefoni och trådlös teknik används idag av både gammal och ung. För den som känner att hälsan far illa av strålning eller oroar sig för strålningens risker finns nu Strålskyddsstiftelsen att vända sig till.

Initiativtagaren till Strålskyddstiftelsen är journalisten Mona Nilsson som i många år studerat strålningens hälsorisker.

Tillsammans med Tore Fahlström, som tidigare arbetat inom telekomindustrin erbjuder de nu hjälp till alla som inte vet vart de ska vända sig när det gäller frågor som rör risker med elektromagnetisk strålning.

Idag använder många uteslutande mobiltelefoner både privat och på jobbet. Även på förskolor och i skolor får barnen använda sig av trådlös teknik som pedagogiskt hjälpmedel. En utveckling som oroar de två experterna som ser det ökande antalet cancerfall och de ungas sömnproblem som en konsekvens av att vi utsätts för allt mer strålning från mobilmaster, sändare och mobiltelefoner.

– Barn, ofödda foster och ungdomar är extra känsliga för mikrovågsstrålningen. Det är brådskande att informera brett och sakligt om vad vi vet om riskerna. Forskningen visar att strålningen ökar risken för hjärntumörer och en lång rad allvarliga sjukdomar, men människor och beslutsfattare har tvärtom matats med budskapet att inga risker setts. Det är ett stort svek från myndigheterna. Någon måste agera för att få ut informationen. Det handlar om att rädda liv, säger Mona Nilsson.

Sömnproblem, huvudvärk, depressioner och beteendestörningar, tumörer i hjärnan och huvudområdet, neurologiska sjukdomar och infertilitet. Listan kan göras lång. Exponering för mikrosvågsstrålning är inte riskfri, visar forskningen. Trots det ökar användningen av tekniken över hela världen.

– Det trådlösa samhället hyllas okritiskt men i själva verket reser vi med ett skenande tåg som är på väg att spåra ur. Priset för vår ignorans kan komma att bli mycket högt, säger Tore Fahlström, ordförande i Strålskyddsstiftelsen.

Allmänheten får inte tillräcklig information om riskerna med den trådlösa tekniken utan den lovordas i media vilket bäddar för en massiv ökning av exponeringen och idag finns det en djup rättslöshet i samhället, anser Mona Nilsson och Tore Fahlström.

-De som skadas av strålningen får vare sig rätt hjälp, skydd eller ersättning. De som får en mobilmast i sin närhet eller grannar som använder trådlöst internet får finna sig i en påtvingad exponering i det egna hemmet och de medföljande hälsoriskerna. Varhelst du reser eller vistas riskerar du att utsättas för en massiv passiv exponering för andras mobiltelefoner, värre än den som gällde passiv rökning, säger Mona Nilsson.

Strålskyddsstiftelsen som är en insamlingsstiftelse ska verka för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning. På stiftelsens hemsida finns information om riskerna och en särskild broschyr riktad till barn, ungdomar och gravida. Man vill även arbeta för en skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som skadats av strålning.