Ny rapport visar på Kinas stora problem med rökning


En ny rapport som kom ut denna vecka kastar ljus på det mycket omfattande tobaksrökandet i Kina. Det finns 301 miljoner rökare i Kina och få av dem har några planer på att sluta. Detta avslöjas i en undersökning av det kinesiska centret för sjukdomskontroll och sjukdomsbekämpning, CCDC.

Undersökningen, som omfattade 13 000 personer, fann att mer än hälften av alla vuxna kinesiska män röker.

Mindre än en fjärdedel av vuxna kineser tror att rökning kan leda till allvarliga sjukdomar som stroke och lungcancer. Bara 16% i undersökningen övervägde att sluta under det kommande året.

Enligt CCDC har det inte skett några större förbättringar när det gäller antalet rökare eller antalet personer som utsätts för passiv rökning i Kina under de senaste 8 åren.

En anledning att så många röker kan vara tillgängligheten. Ett paket cigaretter kan kosta mindre än 5 kr. I rapporten nämner man även ineffektiva varningskampanjer på cigarettpaket och svaga politiska insatser mot rökning som skäl till att situationen ser ut som den gör.

Kina är både den största producenten och konsumenten av tobak i världen. Omkring en miljon kineser dör varje år på grund av sjukdomar relaterade till rökning.

En översättning från ntdtv:s film: http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-08-20/267581691703.html