Ny rapport om mobiltelefonin ett rent bedrägeri
En ny rapport från strålskyddsmyndigheten avfärdar att det finns hälsorisker men en hel del studier utelämnas för att försvara enorma ekonomiska intressen, menar författaren Mona Nilsson som skrivit en bok om mobiltelefonins hälsorisker. Bilden har inget samband med artikeln. (Foto: AFP Photo/Mauricio Lima)


– Det är skrämmande att det är så lätt att lura människor under så många år, säger frilansjournalisten Mona Nilsson om den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Enligt expertgruppens ordförande Anders Ahlbom finns det inga hälsorisker med strålning från mobiltelekommunikation. Mona Nilsson däremot menar att experterna är jäviga och myndighetens utredningar är enbart är ett spel för gallerierna.

Den nya rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten är en sammanställning av ett hundratal forskningsstudier som gjorts på människor, djur och cellkulturer. Enligt myndigheten ser man inga risker såsom cancer, påverkan på människans fortplantningsförmåga, sömn eller arvsmassa kopplade till strålning från mobiltelefonkommunikation, rapporterar Sveriges Radio.

Mona Nilsson är frilansjournalist och författare till boken ”Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället” (2005). Hon säger till Epoch Times att när det gäller granskning av frågan om risker med elektromagnetiska fält (EMF) och mobiltelefonin så är resultatet givet på förhand, det är samma experter som sitter och ”expertiserar” om risker med mobiltelefonin och EMF nästan överallt. 

– Ofta är de medlemmar eller rådgivande experter till ICNIRP, (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), den organisation som fastställt de gränsvärden som de flesta nationer tillämpar. ICNIRP och gränsvärdet omhuldas i sin tur av mobilindustrin. Gränsvärdet skyddar enbart mot de omedelbara effekterna av strålningen, men inte mot effekter efter längre tids exponering, förklarar Mona Nilsson

Mona Nilsson tror inte att det har gjorts någon seriös granskning av forskningsstudierna. Resultatet är givet på förhand.

– Man presenterar en del studier som visar risker men dessa utsätts för kritik. Därpå presenteras en rad industrifinansierade studier som inte visar några effekter, men utan att industrifinansieringen redovisas. Forskningen påstås vara motsägelsefull och ”majoriteten av studierna visar inga risker”. En hel del studier som visar risker utelämnas helt enkelt. För den oinsatte ser det seriöst ut. Men om man skrapar på ytan och granskar det hela framträder ett grovt bedrägeri. Det här görs för att försvara enorma ekonomiska intressen.

Som ett exempel nämner Mona Nilsson 15 viktiga studier som påvisat negativa effekter på reproduktionen såväl på människa som i djurförsök, som inte tagits med i Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport.

Bakom rapporten finns en grupp forskare från fem länder: Sverige, Finland, Frankrike, USA och Storbritannien.

Enligt Mona Nilsson har ICNIRP också en koppling till WHO, hon förklarar att ICNIRP:s hedersordförande Michael Repacholi har varit ansvarig för WHO:s arbete med frågan och från WHO marknadsfört ICNIRP:s gränsvärde. Han har knutit ICNIRP-experter till WHO, bland dem Anders Ahlbom, Leeka Kheifets, Rick Saunders och Bernard Veyret i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. 

– När myndigheterna hänvisar till WHO låter det seriöst och trovärdigt. Få vet att det är samma personer som sitter på alla expertstolar och att mobilindustrin till stor del finansierat WHO:s arbete med att marknadsföra ICNIRPs gränsvärde, säger Mona Nilsson.

Mona Nilsson är djupt oroad över situationen. 

– Vi ser att träden dör, småfåglarna försvinner från storstäderna och även sjöfåglarna påverkas. Mobiltelefontekniken utsätter människor för mycket stor fara och det är kriminellt att det bara får fortgå. Om det får fortsätta så här kommer vi att få en epidemi av hjärntumörfall. Och snart börjar byggandet av 4G-master.

Mona Nilsson kommer inte att ge upp sitt arbete trots att allmänheten inte tycks ta riskerna på allvar. Hon hoppas att människorna snart ska inse riskerna med strålningen från mobiltelefonin innan det är för sent. Om ungefär en dryg månad räknar hon med att komma ut med sin nya bok som heter Mobiltelefonins hälsorisker. 

– Det som driver mig är omtanke om människorna och miljön. Jag känner också ilska när jag vet att man lurar människor och utsätter dem för stora risker under falska försäkringar om att inga risker finns, sammanfattar Mona Nilsson.

Läs gärna tidigare artiklar i ämnet:
http://www.epochtimes.se/articles/2009/12/12/18277.html