Ny organisation för mänskliga rättigheter i Kina


Supporting Human Rights in Kina (SHRIC) startades i slutet av förra året och är en ideell förening som stödjer utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina och verkar för införandet av yttrande- och trosfrihet i Kina. SHRIC:s vision och målsättning är att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina ska upphöra. Ingen ska bli förtryckt, fängslad, torterad eller förföljd på grund av sin tro, övertygelse, åsikt, nationalitet, kön, etnicitet eller kulturella bakgrund.

Alltsedan de kinesiska reformerna för ett öppnare land trädde i kraft har Kina ekonomiskt förbättrat sin situation och ökat handeln med omvärlden. Tyvärr har endast mycket ytliga kosmetiska förbättringar skett gällande mänskliga rättigheter.

Många av de kinesiska produkterna tillverkas i olika arbetsläger (laogai) där många av internerna är samvetsfångar, har fängslats på grund av politisk eller religiös övertygelse, och är ofta dömda utan rättegång. Kina saknar ett rättsväsende i vanlig bemärkelse. Ett exempel på detta är den brutala förföljelsen på Falun Gong utövare.

Ett annat av SHRIC mål är därför att all produktion som sker med gratis arbetskraft i arbetsläger (laogai) ska upphöra. Ingen produkt/vara från Kina skall vara tillverkad av oavlönade personer i ett arbetsläger eller under andra missförhållanden. ”Med missförhållanden avses sådant som barnarbete och brist på mänskliga rättigheter på arbetsplatsen i enlighet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna”, säger Petra Lindberg ordförande i SHRIC.

– Att jag har valt att engagera mig i mänskliga rättigheter i Kina beror bl.a. på att jag både läst och hört många starka och rörande vittnesskildringar från människor som blivit utsatta för regimens tortyr och förtryck. SHRIC vill nu även hjälpa andra förstå hur det kunde ske och vad man kan göra för att förhindra att detta fortsätter, säger Petra.

Petra Lindberg tror att det går att påverka Kina genom att informera om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och därmed väcka en opinion som kommer att bidra till en positiv utveckling i Kina.

– Detta gör vi på många olika sätt, till exempel deltog vi i en global stafetthungerstrejk. Hungerstrejken i Sverige och omvärlden var ett stöd och uttryck för sympati för de människor som utsätts för det kinesiska kommunistpartiets våldsamma förtryck och förföljelse, säger Petra Lindberg.

Hungerstrejken initierades i Kina av Gao Zhisheng, en av Kinas främsta advokater och en av få som har vågat försvara tortyroffer och människor som är förföljda och får sina mänskliga rättigheter kränkta.

Efter att Gao publicerade tre öppna brev till Kinas ledning med uppmaningar om att följa landets lagar, respektera trosfriheten och sluta förfölja oskyldiga människor, stängde myndigheterna i november 2005 Gao Zhishengs advokatbyrå och de utsatta i Kina miste därmed denna röst. I januari 2006 utsattes han för ett mordförsök av kinesiska säkerhetsagenter, och blev själv ett offer för regimens förtryck. Amnesty uppmärksammade Gaos hungerstrejk i en rapport den 21 februari i år.

Gaos upprop om hungerstrejk gjordes i samverkan med sexton andra kända aktivister och förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina.

Gao sade i en intervju till Radio Free Asia att: ”Hungerstrejkarna kommer att fortsätta så länge övergreppen mot civila fortsätter från den kinesiska kommunistregimen. Detta är ett sätt att hjälpa de invånare som har varit förföljda, är förföljda eller kommer att bli förföljda. Hungerstrejk och upptrappat förtryck, är samtidigt som det är en sorglig sak, dessutom en oerhört stark sak, man har bestämt att använda fred framför våld.”

Läs mer på: www.shric.org.