Ny myndighet mot hot, risker och olyckor


En ny myndighet kan komma att ersätta nuvarande Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Statens räddningsverk (SRV) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Detta enligt en utredning som överlämnades till regeringen i måndags.

– Vi förslår att de tre myndigheterna läggs ned och att det bildas en ny myndighet, sade utredningsledaren Mats Sjöstrand på en presskonferens den 7 maj.

Enligt förslaget ska den nya myndigheten ha sin verksamhet i Stockholm, Karlstad, Kristinehamn, Sollefteå, Revinge och Sandö med början i juli 2008. Regeringen kommer i höst att ta ställning till förslaget efter en remissrunda.

Mats Sjöstrand sade att det finns många fördelar med ändringen.

– Man får inga överlappningar, man får helhetsansvar som blir mycket tydligt och mer rationellt, sade Sjöstrand.

Företrädare för de tre myndigheterna är i stort överens om sammanslagningen men kritiska till vissa punkter i utredningen.

– Anslaget i utredningen är bra, men det märks att utredaren har haft bråttom. Han har idéer om viktiga förändringar, men konsekvenser och möjligheter till genomförande är fortfarande i många delar outredda, säger KBM:s generaldirektör Ann-Louise Eksborg i en kommentar till förslaget.

Eksborg är kritisk till att ansvaret för informationssäkerhet överförs till Försvarets radioanstalt, därför att det har direkta kopplingar till samhällssäkerheten. Hon är också missnöjd med att utredningen lämnar många obesvarade frågor om organisation och personalkonsekvenser.

På SRV är man kritiska till att verkledningen placeras i Stockholm men kärnverksamhet finns i Karlskoga, och att en större del av utbildning läggs ut på andra aktörer.

– För en ny myndighet krävs en samlad ledning och det är irrationellt att ledningen ska finnas i Stockholm, säger Göran Gunnarsson i en kommentar till utredningen.

De tre myndigheterna

KBM har uppgiften att bland annat samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i samhället. På KBM arbetar 230 personer, varav 65 arbetar i Sollefteå. (Källa: KBM)

SRV har som uppgift att bland annat skydda samhället mot olyckor, utbilda skyddspersonal och skapa beredskap för humanitära insatser internationellt. Räddningsverket har omkring 800 medarbetare och verksledningen finns i Karlstad. SRV har gjort insatser i Thailand och Indonesien i samband med flodvågskatastrofen 2005 och i Libanon 2006. (Källa: SRV)

SPF i samverkan med andra myndigheter har uppdraget att bland annat samordna och sprida kunskap om säkerhets- och försvarspolitik. SPF är statens kontaktorgan för anhöriga till dem som omkom vid M/S Estonias förlisning 1994. (Källa: SPF)