Ny multiresistent bakterie i Helsingborg


För första gången har man funnit en multiresistent bakterie hos två personer i Sverige. Den ena mannen vårdades på Helsingborgs lasarett för blodförgiftning och den andre hade delat rum med samme man på ett korttidsboende.

Upptäckten skedde i oktober förra året under tiden den då 90-årige mannen vårdades för blodförgiftning på Helsingborgs lasarett skrev Helsingborgs Dagblad på lördagen.

Bakterien är delvis eller helt resistent mot flera typer av antibiotika. 

”Faran är att när man blir sjuk så finns det inte verksamt antibiotika att behandla med”, sade Eva Gustafsson på Smittskydd Skåne till Helsingborgs Dagblad.

Tidigare har samma bakterie hittats hos svenskar men då endast hos personer som haft sjukhusvistelse utomlands. I detta fall är smittan oförklarlig.

Enligt Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne är det första gången man har hittat sådana här resistenta bakterier hos personer som inte vårdats utomlands.

”Tack och lov har vi inte sett så mycket av den här i Sverige, än så länge och det är oftast importfall, och vi har ju också en generellt mer restriktiv antibiotikapolicy i Sverige jämfört med många länder”, sade Per Hagstam till Ekot.

Den bakterie det rör sig om är den vanliga tarmbakterien Escherichia coli, som i sin resistenta form producerar något som kallas ESBLCARBA, som kan bryta ner en stor och viktig antibiotikaklass. 

Enligt Hagstam är det viktigt att sjukvården lär sig hantera multiresistenta bakterier eftersom de kan ställa till med stor skada om de sprids på sjukhusen vilket skett i flera andra europeiska länder. Därför bör man var extra uppmärksam och se till att det finns tillräckligt med fullgoda isoleringsrum.

Hundratalet personer
har testats i Helsingborg för att försöka hitta smittkällan både på lasarettet och det kortidsboende som mannen bott på. Ytterligare en man har funnits bära på samma resistenta bakterie.

”Men vi vet egentligen inte vem som smittat vem”, sade Eva Gustafsson.

Någon överhängande fara är det inte då bakterien normalt finns i tarmen och är farlig först då den blivit resistent.

Trots att det är den första upptäckten i sitt slag kommer vården inte att förändra sina rutiner.