Ny modell för utredningar om kvinnovåld


Rikspolisstyrelsen ska utveckla och bygga upp en fysisk miljö som är särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor, har regeringen beslutat.

”Lokalisering, utformning, inredning av lokaler samt val av teknisk utrustning och andra hjälpmedel ska utgå från och anpassas till de krav som följer av den utsatta kvinnans situation”, anges i ett pressmeddelande från Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Skånepolisens arbetsmetodik inom Kvinnofridsprogrammet utgör en grund för Rikspolisens utvecklingsarbete. Polisen har där jobbat nära ihop med sociala myndigheter och hälso- och sjukvård. Samarbetet belönades nyligen med European Crime Prevention Awards.

– Allt fler kvinnor vågar anmäla att de har utsatts för våld. Det är positivt eftersom mörkertalet minskar. Det tyder också på en ökad tilltro till rättsväsendet. Vi ska förvalta denna ökade tilltro genom att stärka förutsättningarna för polisens arbete och det här uppdraget är ett led däri, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Fem miljoner kronor ska satsas under två år för att utveckla modellen, som ingår i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.