Ny märkning för ekologiska varor


Ekologiska produkter ska märkas med en gemensam logga. Märkningen ska regleras av ett nytt regelverk som EU:s jordbruksministrar beslutade om under tisdagen denna vecka.

Enligt regelverket blir det tydligare att det inte är tillåtet att använda GMO i ekologisk produktion. Alla ekologiska varor kommer också att behöva ursprungsmärkas. Det blir även möjligt för livsmedelsföretag och producenter att märka produkter som bara delvis innehåller ekologiska ingredienser.

– Vi märker generellt ett ökat intresse från konsumenter och producenter för ekologiska varor. Märkning av produkterna är viktigt eftersom det gör att kunden känner igen sig och det skapar förtroende för produkterna. Min förhoppning är att konsumenterna ska känna ett stort förtroende för den gemensamma symbolen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson, i ett pressmeddelande.

Enligt Eskil Erlandsson innebär beslutet till exempel att Krav-symbolen kommer att kunna fungera parallellt med den gemensamma symbolen. Han menar även att mängden av ekologiska varor kommer att öka på den svenska marknaden i och med den nya märkningen.

De nya reglerna för produktion och märkning av ekologiska varor ska börja gälla 2009.