Ny kinesisk lärobok lär förstaklassare att vara "lojala mot partiet för alltid"
En ny kinesisk lärobok med titeln "Ett stort steg mot en ny historisk höjd: Elevguide till den 18:e nationella partikongressens anda", har lett till mycket diskussioner på internet. Texten är tänkt att användas i lågstadiet. (Weibo.com)


Det nya läsåret som börjar nu i september innebär att varje kinesisk sexåring får sitt eget exemplar av en nyligen publicerad lärobok, som ska få dem att känna tillgivenhet mot kommunistpartiets nya ledning.

Den 56 sidor långa boken har titeln ”Ett stort steg mot en ny historisk höjd: Elevguide till den 18:e nationella partikongressens anda” och har lett till mycket diskussion på nätet, med mestadels negativa kommentarer. Kineserna har ifrågasatt de politiska motiven bakom den här omfattande utdelningen till alla Kinas skolor, och menar att den här idén är olämplig och bakåtsträvande.

Elevguiden, så som den beskrivs på den officiella hemsidan, ska introducera unga elever till ”den 18:e partikongressens anda”. Det syftar på den senaste ledargenerationen inom kommunistpartiet, ledda av generalsekreterare Xi Jinping.

Boken tar upp ett antal olika ämnen, bland annat strukturen och de uttalade målen för kongressen, och förhärligar framsteg inom ekonomisk utveckling, internetkontroll och ”legenden om hangarfartyget”, som den kinesiska militären nyligen sjösatte. Partikadrer och ”föredömliga arbetare” intervjuas.

Innehållet är indelat i fyra punkter, som alla uttrycks på det språk som är typiskt för den här typen av lovsånger till kommunistpartiet. Den sista punkten heter ”Barn som är lojala mot partiet för alltid” innehåller information om ”tänkta militära strategier som drogs upp under kongressen”.

Många kineser är misstänksamma till vad de ser som en hårdför indoktrinering av barnen.

”Det kinesiska kommunistpartiets ‘stor, falsk och tom’ reflekteras tydligt i Kinas ‘regler för lågstadieelever'”, skrev bloggaren Yeduzidu i maj på Tianya, ett populärt kinesiskt diskussionsforum. Han skrev vidare:

”Regel nummer ett är: älska moderlandet, älska folket, älska det Kinesiska kommunistpartiet. Det här är uppenbart politisk predikande. Varför tvingar det politiska partiet människor att lovsjunga det? Är det inte olämpligt att tvinga så unga människor att deklarera den här politiska uppfattningen?”

En användare med namnet HarrisD kommenterade på Weibo: ”Politik har inget i klassrummet att göra. Det här är en sådan uppenbar hjärntvätt, som helt ska förstöra alla möjligheter till innovation och kreativitet hos den nya generationen.”

Den nya läroboken tycks vara en del av ett större initiativ att förstärka kommunistpartiets närvaro under Xi Jinping. De senaste månaderna har det förekommit allt mer förtryck mot människor som sprider ”rykten” på nätet. Tjänstemän på alla nivåer har utsatts för partidisciplin inom det utomrättsliga shuanggui-systemet, och på sistone har den maoistiska metoden att tvinga tjänstemän att offentligt begå självkritik återupplivats.

En Weiboanvändare jämförde boken med vad som lärdes ut under Mao-eran: ”1975, när jag gick i lågstadiet, tvingades jag att läsa Maos ‘utvalda verk’ och skriva kritiska uppsatser mot att ‘högerelement’ skulle benådas.”

En journalist från Orient Today kommenterade: ”Inte längre den sovjetiska modellen, alltså, utan den nordkoreanska modellen? Tummen ner.”

Andra kommenterade sarkastiskt om beslutet att ge testen till knappt läskunniga sexåringar.

”Det är verkligen en ny historisk höjd”, kommenterade en, syftande på bokens titel.

Översatt från engelska