Ny kinesisk antiterroristlag slår ner på medborgarna, enligt experter
Allt fler protester och oroligheter som resultat av sociala problem och etniska spänningar har drabbat Kina de senaste månaderna. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


De kinesiska diktatorerna fruktar en folklig resning och förbereder genom en ny lag att slå ner ännu hårdare på dem som protesterar.

Efter att kommunistregimen nyligen meddelat att man planerar att strama åt kontrollen av sociala nätverk ligger nu en ännu mer olycksbådande ”antiterroristlag” på bordet. Men det handlar inte om att bekämpa terrorister utan om att slå ner på vanliga medborgare, enligt akademiker och rättsaktivister.

Lagen, om den går igenom, skulle definiera terroristaktiviteter och även etablera myndigheter och procedurer för att identifiera terroristorganisationer och deras medlemmar.

Vissa jurister och många nätanvändare uttrycker oro över att regimen kommer att använda den nya lagen som en täckmantel för att hantera sociala konflikter och offentligt missnöje mer öppet, och aggressivt slå ner på människorättsaktivister och andra politiska dissidenter.

Den välkände kinesiske människorättsaktivisten Zhang Jiangkang sade att det kinesiska kommunistpartiets försök att i lag definiera terroristaktiviteter kan ha att göra med den nuvarande krisen man befinner sig i när det gäller att hantera både inre och yttre konflikter.

– Man kommer att förtrycka den lilla press- och yttrandefrihet som faktiskt existerar med ursäkten att man bekämpar terrorism, sade han.

Om någon grupps aktiviteter uppfattas som ett hot mot regeringsmakten på någon nivå kan den lätt stämplas som terrorism. Det här kunde exempelvis direkt påverka petitionärer som protesterar i grupp. Men denna definition av terrorism avviker från den internationellt accepterade definitionen, enligt Zhang.

Han sade att den definition som erkänns av den lagstiftande församlingen borde vara den mest auktoritativa definitionen, men att man även borde lyssna till den allmänna opinionen. Han menar även att den kinesiska regimen borde följa internationellt erkända definitioner.

– Regimen vill få bort inre konflikter under terroristbekämpningens flagga och samtidigt vilseleda internationell media. Det här tillåter den att trappa upp sitt förtryck av civil opposition och även avleda det internationella samfundets uppmärksamhet, sade Zhang.

Den 24 oktober lämnade den kinesiska regimens statliga råd in ett lagförslag med titeln ”Resolution angående stärkande av antiterroristinsatserna” till den nationella folkkongressens ständiga kommitté, för att få den godkänd som lag.

Enligt information som postats på nationella folkkongressens hemsida och på officiella statliga mediasajter så definieras terrorism i lagförslaget på följande sätt: ”Beteende som är ägnat att skapa panik i samhället, att skrämma statliga institutioner eller internationella organisationer, som leder till eller är avsedda att leda till dödsoffer, stor ekonomisk skada, skada på offentliga byggnader eller social oro genom våld, förstörelse, hot eller andra medel.”

Att uppmuntra, finansiera eller stödja dessa aktiviteter nämns även det som terrorism.

Lagen föreslår även regler för att frysa tillgångar för dem som associeras med terroristorganisationer.

Yang Huanning, vice minister för allmän säkerhet, förklarade under den 23:e sessionen av den elfte folkkongressen att de nuvarande lagarna inte har tydliga definitioner av terroristorganisationer och de som är associerade med dem.

Efter att Gadaffi och andra diktatorer fallit på sistone tar den kinesiska regimen till dessa antiterroristlagar för att skydda sig själv, enligt internetaktivisten Tianli, som talade med Epoch Times.

Det är även uppenbart att man vill använda en term som andra samhällen accepterar för att skapa en täckmantel för förtryck i händelse av en möjlig kris, sade han.

Statliga rådets definition av terrorism är mycket svår att acceptera av allmänheten, enligt advokaten och statsvetaren Han Yicun från Peking, som talade med Voice of America (VOA).

– Vi kan inte acceptera de förklaringar som statliga rådet ger. De är rotade i regimens och de styrande personernas intressen och är inte ägnade att gynna samhället eller mänskligheten. En utökad definition av terrorism kommer leda till missbruk av brottsbalken. Terroristaktiviteter borde begränsas till att gälla dem som använder våldsamma metoder och är mot samhället och mänskligheten och som skapar terror och försätter allmänhetens intressen i fara, sade han.

Människorättsaktivisten He Peirong från Nanjing sade till VOA att hon kände sig ganska upprörd efter att ha hört lagförslaget, eftersom det tycktes vara skräddarsytt för att slå ner på henne. Hon sade dock att det enda hon gör är att samla in medel för att slåss för medborgarnas fundamentala rättigheter, och hon kommer inte att ge upp.

– Jag tror inte att någon resolution kan stoppa det kinesiska samhällets framsteg eller medborgarrättsrörelsen i Kina, sade hon.

Översatt från engelska.

Read the original Chinese article.