Ny granskning av tsunamihanteringen
Det har funnits flera oklarheter med Lars Danielsson under katastrofkommissionens tidigare utredning. Kvinnan på bilden längst ner till höger videofilmade tsunamivågens framfart. (Foto: AFP/Metro TV)


Efter två år av utredningar och spekulationer om flodvågens hantering har nya uppgifter kommit fram. Nu väntar en ny granskning.

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt, tidigare ordförande för Katastrofkommissionen, har tillsammans med huvudsekreteraren Per Molander gått igenom de band från tsunamin som hittades i ett låst skåp i regeringskansliets källare i oktober.

I dag begärde de att Katastrofkommissionen åter kallas in. Deras bedömning är att det kommit fram tillräckligt med nya fakta för att det ska vara rätt att återinsätta den.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kallade omgående till partiledaröverläggning på statsrådsberedningen i morgon eftermiddag.

– Jag förväntar mig att vi då ska kunna återinstallera kommissionen, säger han.

Vem socialdemokraterna skickar är osäkert då Göran Persson befinner sig i Grekland och inte kan närvara.

Vid överläggningarna kommer inte
innehållet i banden att diskuteras, däremot kan det bli aktuellt att diskutera om kommande förhör ska hållas under sanningsförsäkran.

Reinfeldt vet inte själv vad Hirschfeldt grundar sin begäran på.

– Jag har nogsamt undvikit att ställa frågor om det. Vi förlitar oss på att Johan Hirschfeldt och hans kommissionskollegor är bäst skickade att göra en bedömning om det finns något av värde på banden, säger han.

Enligt olika medieuppgifter visar banden att Göran Perssons närmaste man, den förre statssekreteraren Lars Danielsson, inte talade sanning om vad han gjorde det första katastrofdygnet.

Inga sådana uppgifter finns med i skrivelsen till regeringen. I den konstaterar Hirschfeldt och Molander bara att nya fakta tillkommit.

– Det är information om vad som tilldrog sig under de kritiska dygnen av sådan halt att en del av kommissionens bedömningar kan komma att modifieras eller berikas på ett eller annat sätt. Men jag vill inte gå in på några detaljer, säger Molander.

– Detta är känsliga saker som måste ske i ordnade former.

Om kommissionen återinsätts kan det, enligt Molander, bli utfrågningar av flera personer, där en utfrågning kan leda till nästa och där man inte vet var det slutar.

Den nya genomgången beräknas kunna vara klar senast den 16 april.

Lars Danielsson vill inte kommentera Hirschfeldts begäran om att kommissionen ska återinsättas. Han anser att han lämnat korrekta uppgifter men om det blir nya utfrågningar kommer han givetvis att delta.

– Om kommissionen anser att det finns några grundläggande oklarheter som påverkar deras tidigare slutsatser så är det klart att jag ställer upp, säger han.

Kvällens TV 8:s program Adaktusson presenterade uppgifter om att Lars Danielsson aldrig loggade in sig på sin arbetsdator på Rosenbad under annandagen 2004 och att han inte ska ha läst det första varningsmejlet om tsunamin som försvarsdepartementet skickade. Danielsson har tidigare hävdat att han läst och vidarebefordrat mejlet till Göran Persson, vilket inte stämmer enligt TV 8:s källor. Däremot loggade Danielsson in sig utifrån, men sökte då inte efter information om flodvågskatastrofen.